<< · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · >>

5190-2011-CD-WEE
Property Investment : Project Information

จังหวัด : กรุงเทพ เขตบางนา
กทม.ฝั่งตะวันออก
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตพระโขนง บางนา คลองเตย วัฒนา
1 ถนนสุขุมวิท 85,000 - 300,000
2 ถนนรัชดาภิเษก 150,000 - 210,000
3 ถนนพระราม 4 85,000 - 170,000
4 ถนนบางนา - บางปะกง 38,000 - 130,000
5 ถนนศรีนครินทร์ 30,000 - 80,000
6 ถนนสรรพาวุธ 26,000 - 130,000
7 ถนนทางรถไฟสายเก่า (สายปากน้ำ) 26,000 - 80,000
8 ซอยสุขุมวิท 3(ซอยนานาเหนือ) 130,000 - 300,000
9 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) 170,000 - 260,000
10 ซอยสุขุมวิท 2,4,6,8,10,12 68,000 - 190,000
11 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 68,000 - 190,000
12 ซอยสุขุมวิท 71 (ซอยคลองตัน) 85,000 - 170,000
13 ซอยสุขุมวิท 5,7,9,11,13,15,17,19 68,000 - 150,000
14 ซอยสุขุมวิท 1 85,000 - 130,000
15 ซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 26,000 - 130,000
16 ซอยสุขุมวิท 16,18,20,22,24 34,000 - 130,000
17 ซอยสุขุมวิท 23,25,27,29,31,33,35 51,000 - 130,000
18 ซอยสุขุมวิท 39(ซอยพร้อมพงษ์) 77,000 - 130,000
19 ซอยสุขุมวิท 41,43,47,49,51,53 68,000 - 130,000
20 ซอยสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช) 43,000 - 130,000
21 ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) 85,000 - 110,000
22 ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) 100,000
23 ซอยสุขุมวิท 57,59,61 60,000 - 100,000
24 ซอยสุขุมวิท 101/1 (ซอยวชิระธรรมสาธิต) 26,000 - 85,000
25 ซอยสุขุมวิท 28,30,32 51,000 - 85,000
26 ซอยสุขุมวิท 34,36,38 38,000 - 85,000
27 ซอยสุขุมวิท 40,42 51,000 - 85,000
28 ซอยสุขุมวิท 48 68,000
29 ซอยสุขุมวิท 65,67,69 43,000 - 68,000
30 ซอยสุขุมวิท 50 (ซอยเกษมสุวรรณ) 38,000 - 60,000
31 ซอยสุขุมวิท 62 43,000 - 60,000
32 ซอยสุขุมวิท 79,81,83,85,87,89 26,000 - 60,000
33 ซอยสุขุมวิท 91,93(ซอยพึ่งมี),97/1 15,000 - 51,000
34 ซอยสุขุมวิท 101(ซอยปุณวิถี) 17,000 - 51,000
35 ซอยสุขุมวิท 95,95/1 50,000
36 ซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) 43,000
37 ซอยสุขุมวิท 62/1,64,68 26,000 - 43,000
38 ซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) 14,000 - 51,000
39 ซอยสุขุมวิท 52,54,56,58,60 21,000 - 40,000
40 ซอยสุขุมวิท 97 40,000
41 ซอยประวิทย์และเพื่อน 13,000 - 35,000
42 ซอยสามพี่น้อง 15,000 - 35,000
43 ซอยอื่น ๆ 7,000 - 130,000
44 หมู่บ้านกรีนวิลเลจ 40,000
45 หมู่บ้านกลางเมือง 100,000
46 หมู่บ้านคลองเตยนิเวศน์ 60,000
47 หมู่บ้านควีนเพลส 2 40,000
48 หมู่บ้านชวนชมแกรนด์วิลล์ 21,000 - 26,000
49 หมู่บ้านซิตี้การ์เด้นท์ 30,000
50 หมู่บ้านแดนตะวัน 100,000
51 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 1,2,3 26,000 - 51,000
52 หมู่บ้านทับแก้ว 30,000
53 หมู่บ้านทิมเรืองเวช 20,000
54 หมู่บ้านไทยวันดี 25,000
55 หมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า 25,000
56 หมู่บ้านธันธวัช 2 35,000
57 หมู่บ้านธารทอง 30,000
58 หมู่บ้านธารารมณ์ 85,000
59 หมู่บ้านธารารินทร์การ์เด้นวิลล์ 20,000
60 หมู่บ้านนภาลัย 28,000 - 30,000
61 หมู่บ้านนันทวัน 40,000
62 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า 1,2 25,000 - 30,000
63 หมู่บ้านโนเบิล 51,000
64 หมู่บ้านบางนาคอมเพล็กซ์ 100,000
65 หมู่บ้านบางนาวิลล่า 40,000
66 หมู่บ้านปิติ 1 26,000
67 หมู่บ้านพนักงานการท่าเรือ 25,000
68 หมู่บ้านพรไพลิน 34,000
69 หมู่บ้าu3609 .พาร์คแลนด์ 60,000
70 หมู่บ้านพิบูลย์เวศน์ 43,000
71 หมู่บ้านพูนสิน 26,000
72 หมู่บ้านไพร์มเพลส 30,000
73 หมู่บ้านไพโรจน์ 40,000 - 68,000
74 หมู่บ้านฟลอร่าเฮาส์ 43,000
75 หมู่บ้านเมืองทอง 4 20,000
76 หมู่บ้านร่มโพธ์ิ 26,000
77 หมู่บ้านร่วมจิตรทาวน์เฮ้าส์ 60,000
78 หมู่บ้านรังสิยา 30,000
79 หมู่บ้านริเวอร์วิลล์เรซิเด้นซ์ 80,000
80 หมู่บ้านรุ่งเจริญ 35,000
81 หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 28,000
82 หมู่บ้านรุ่งอรุณ 25,000
83 หมู่บ้านเรืองศิริ 68,000
84 หมู่บ้านลัดดาว 25,000
85 หมู่บ้านลาซาลนิเวศน์ 20,000
86 หมู่บ้านวรบูลย์ 30,000
87 หมู่บ้านวิปเปอรี่โฮม 30,000
88 หมู่บ้านไวท์วิลเลจ 60,000
89 หมู่บ้านศรัญจิต 4 25,000
90 หมู่บ้านศรีพงษ์ 1 , 2 26,000 - 34,000
91 หมู่บ้านสรรพาวุธ 30,000
92 หมู่บ้านสาธิตวิลล่า 25,000
93 หมู่บ้านสายลมนิเวศน์ 25,000
94 หมู่บ้านสุขุมวิท 34 51000
95 หมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นท์ซิตี้ 50,000
96 หมู่บ้านเสียงสนนิเวศน์ 35,000
97 หมู่บ้านอารีย์เฮ้าส์ 68,000
98 หมู่บ้านเอเวอร์กรีนส์วิลล์ 35,000
99 หมู่บ้านแฮปป้แี ลนด์ลาซาล 20,000
100 หมู่บ้านโฮมอเวนิว 34,000
101 หมู่บ้านมณียา 43,000
102 ที่ดินไม่ติดถนน/ซอย 5,000 - 43,000วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 19 ธ.ค. 2554 :12:25
5189-2011-IN-WEE
Property Investment : Project Information

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กทม.ฝั่งตะวันออก
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตบึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง
1 ถนนประดิษมนูธรรม 26,000 - 60,000
2 ถนนนวมินทร์(ถนนสุขาภิบาล1) 19,000 - 55,000
3 ถนนรามอินทรา 12,000 - 55,000
4 ถนนเสรีไทย(ถยยสุขาภิบาล2) 13,000 - 47,000
5 ถนนรามคำแหง(ถนนสุขาภิบาล3) 14,000 - 47,000
6 ถนนเกษตร-นวมินทร์ 10,000 - 30,000
7 ถนนมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-ชลบุรี 12,000 - 24,000
8 ถนนวงแหวนตะวันออก 8,500 - 15,000
9 ถนนกรุงเทพกรีฑา 8,500 - 30,000
10 ถนนสวนสยาม 13,000 - 30,000
11 ถนนนวลจันทร์ 11,000 - 25,000
12 ถนนราษฏร์พัฒนา 5,100 - 17,000
13 ถนนปัญญารามอินทรา 10,000 - 15,000
14 ซอยโพธ์ิแก้ว 17,000 - 35,000
15 ซอยรามอินทรา 71(ซอยคู้บอน) 16,000 - 30,000
16 ซอยโรงพยาบาลสินแพทย์ 17,000 - 25,000
17 ซอยศรีนครพัฒนา 17,000 - 21,000
18 ซอยสุวรรณประสิทธ์ิ 6,800 - 21,000
19 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก 6,800 - 20,000
20 ซอยปัญจมิตร 1 17,000 - 20,000
21 ซอยทับเจริญ 13,000 - 18,000
22 ซอยสมาคมแพทย์ 17,000
23 ซอยอมรวิวัฒน์ 11,000 - 17,000
24 ซอยสิงหเสนี 2 15,000 - 17,000
25 ซอยผู้ใหญ่สุนทร 9,000 - 15,000
26 ซอยทั่วไป 3,000 - 22,000
27 หมู่บ้าน เค ซี การ์เด้นเลควิว 15,000
28 หมู่บ้าน ซี พี พาร์คเลน 18,000
29 หมู่บ้านกรุงทอง 4 15,000
30 หมู่บ้านกรุงไทยพารัควิลล์ 19,000
31 หมู่บ้านกฤษณาศรีนครินทร์ 25,000
32 หมู่บ้านกัญจ์เพชร 15,000
33 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 15,000
34 หมู่บ้านเกตุนุติการ์เด้นท์ 20,000
35 หมู่บ้านเกศรี 2 20,000 - 21,000
36 หมู่บ้านเกษราคลาสสิคโฮม 18,000
37 หมู่บ้านเก้าแสน 19,000
38 หมู่บ้านเกื้อกูลวิลล่า 20,000
39 หมู่บ้านคลองกุ่มวิลล่า 20,000
40 หมู่บ้านคลองจั่นนิเวศน์ 20,000
41 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 23,000
42 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 1 , 2 20,000
43 หมู่บ้านเคหะธานี 4 12,000 - 15,000
44 หมู่บ้านจิตรา 15,000
45 หมู่บ้านจิรทิพย์ 20,000
46 หมู่บ้านเจริญกาญจน์ 11,000
47 หมู่บ้านเจริญจิตรวิลเลจ 14,000
48 หมู่บ้านฉัตรเกล้าวิลล่า 20,000
49 หมู่บ้านฉัตรทิพย์ 18,000
50 หมู่บ้านชลลดา 25,000
51 หมู่บ้านชวนชื่น 20,000
52 หมู่บ้านชวนชื่น นีโอ 18,000
53 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 12,000 - 15,000
54 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 14,000 - 18,000
55 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 3 20,000
56 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น 20,000
57 หมู่บ้านซันไรท์กรีน 18,000
58 หมู่บ้านซื่อตรง 17,000
59 หมู่บ้านซื่อตรง 39 18,000
60 หมู่บ้านเซ็นเตอร์เพลส 25,000
61 หมู่บ้านฐานทอง 19,000
62 หมู่บ้านฐิติพร 2 19,000
63 หมู่บ้านแดนตะวัน 17,000
64 หมู่บ้าu3609 .ถาวร 17,000 - 19,000
65 หมู่บ้านทรัพย์เจริญ 18,000 - 20,000
66 หมู่บ้านทวีทรัพย์ 20,000
67 หมู่บ้านทวีสุข 17,000 - 19,000
68 หมู่บ้านทานตะวัน 23,000
69 หมู่บ้านทิพย์นคร 15,000
70 หมู่บ้านไทยศิริ 17,000
71 หมู่บ้านธนสิน 1 19,000
72 หมู่บ้านธนสิน 5 , 6 20,000
73 หมู่บ้านธนสิน 7 21,000
74 หมู่บ้านธนสิน 9 10,000 - 17,000
75 หมู่บ้านธนะธานี 3 15,000
76 หมู่บ้านธนะสิน 9 13,000
77 หมู่บ้านธารารมณ์ 17,000 - 25,000
78 หมู่บ้านนพรัตน์วิลล์ 20,000
79 หมู่บ้านนภาวิลล์ 15,000
80 หมู่บ้านนวธานี 13,000 - 24,000
81 หมู่บ้านนวลจันทร์ 20,000
82 หมู่บ้านนวลจันทร์วิลล่า 15,000
83 หมู่บ้านนวลลดา 2 13,000
84 หมู่บ้านนวลลัดดา 1 14,000
85 หมู่บ้านนักกีฬา 12,000 - 20,000
86 หมู่บ้านบก.ทหารสูงสุด 11,000
87 หมู่บ้านบางกะปิทาวน์เฮ้าส์ 19,000
88 หมู่บ้านปริญลักษณ์ 18,000
89 หมู่บ้านปริญสิริ 20,000
90 หมู่บ้านปรีชา 21,000
91 หมู่บ้านปรีชา 2 26,000
92 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 15,000
93 หมู่บ้านเปรมฤทัย 9 12,000
94 หมู่บ้านเป่ยี มสุข 20,000
95 หมู่บ้านพรทิพย์ 15,000
96 หมู่บ้านพรบดินทร์เฮ้าส์ 15,000
97 หมู่บ้านพรวิทย์วิลล์ 15,000
98 หมู่บ้านพฤกษชาติแสนสุข 20,000
99 หมู่บ้านพฤษชาติ 17,000 - 25,000
100 หมู่บ้านพิบูลย์ 17,000
101 หมู่บ้านพิษณุแมนชั่น 17,000
102 หมู่บ้านเพลินวิภา 20,000
103 หมู่บ้านเพิ่มพูนธานี 20,000
104 หมู่บ้านโพธ์ิแก้ว 25,000
105 หมู่บ้านฟายน์โฮม 3 15,000
106 หมู่บ้านมณีมาศ 16,000
107 หมู่บ้านมณียา 15,000
108 หมู่บ้านมัณฑนา 25,000
109 หมู่บ้านแมกไม้ 25,000
110 หมู่บ้านยลประภา 17,000
111 หมู่บ้านร่มโพธ์ิ 4 19,000
112 หมู่บ้านร่มสุขวิลล่า 19,000
113 หมู่บ้านรังสิยา 13,000 - 15,000
114 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 15,000
115 หมู่บ้านราณี 3 16,000
116 หมู่บ้านราณี 7 15,000
117 หมู่บ้านรินรดา 15,000
118 หมู่บ้านริมสวนวิลล่า 19,000
119 หมู่บ้านรุ่งกิจ 1 19,000
120 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 2 19,000 - 21,000
121 หมู่บ้านรุ่งศิริ 20,000
122 หมู่บ้านเรือนทองนิเวศน์ 19,000
123 หมู่บ้านเลิศอุบล 18,000
124 หมู่บ้านวรรณจิต 15,000
125 หมู่บ้านวังทองวิลล่า 19,000
126 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ 19,000
127 หมู่บ้านวังทองเฮาส์ 25,000
128 หมู่บ้านวังรุ้ง 14,000
129 หมู่บ้านวาเลนไทน์วิลล์ 14,000
130 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ 25,000
131 หมู่บ้านศรีนคร 13,000 - 17,000
132 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 2 18,000
133 หมู่บ้านศรีประจักษ์ 19,000
134 หมู่บ้านศิรินเทพ 9 15,000
135 หมู่บ้านศิรินเทพเฮาส์ 19,000
136 หมู่บ้านสถาปัตย์ 15,000
137 หมู่บ้านสราญรมณ์ 22,000
138 หมู่บ้านสวนทองวิลล่า 16,000
139 หมู่บ้านสวนทิพย์ 14,000
140 หมู่บ้านสวนนวกานต์ 13,000
141 หมู่บ้านสวนสยาม โครงการ 2 17,000
142 หมู่บ้านสหกรณ์ 15,000 - 26,000
143 หมู่บ้านสัมมากร 17,000 - 25,000
144 หมู่บ้านสามัคคี 15,000 - 19,000
145 หมู่บ้านสินธนา 19,000
146 หมู่บ้านสินธนา 3(โครงการ 2) 15,000
147 หมู่บ้านสินธนา 5 15,000
148 หมู่บ้านสินธนา 6 20,000
149 หมู่บ้านสินธานี 21,000 - 25,000
150 หมู่บ้านสินธานี 3 15,000
151 หมู่บ้านเสนา 88 15,000
152 หมู่บ้านเสริมสุข 15,000
153 หมู่บ้านแสงอรุณ 15,000 - 16,000
154 หมู่บ้านอมรพันธ์ 18,000 - 20,000
155 หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศน์ 15,000
156 หมู่บ้านอยู่สบาย 25,000
157 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ 15,000
158 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 20,000
159 หมู่บ้านอินทรารักษ์ 20,000 - 26,000
160 หมู่บ้านเอ็กเซ็กคลูทีฟ 25,000
161 หมู่บ้านเอกบุรี 20,000
162 หมู่บ้านเอื้องฟ้าธานี 18,000
163 หมู่บ้านเอื้องฟ้าวิลล่า 14,000
164 หมู่บ้านเอื้อประชา 14,000
165 หมู่บ้านโอฬาร 1 25,000
166 หมู่บ้านโฮมเพลส 20,000
167 ที่ดินไม่ติดถนน/ซอย 1,700 - 2,600วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 19 ธ.ค. 2554 :12:23
5188-2011-IN-WEE
Property Investment : Project Information

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กรุงเทพ ฝั่งใต้
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง
1 ถนนพระราม 2 12,000 - 68,000
2 ถนนดาวคะนอง-จอมทอง 30,000 - 65,000
3 ถนนเอกชัย 12,000 - 60,000
4 ถนนวุฒากาศ 25,000 - 50,000
5 ถนนบางขุนเทียน 25,000 - 42,000
6 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะล 1,500 - 34,000
7 ถนนบางบอน 1 (สุขาภิบาล 1) 20,000 - 34,000
8 ถนนบางบอน 2 15,000 - 20,000
9 ถนนบางบอน 3 4,000 - 17,000
10 ถนนบางบอน 4 5,000 - 17,000
11 ถนนบางบอน 5 6,000 - 20,000
12 ถนนพุทธบูชา 10,000 - 35,000
13 ถนนเทียนทอง 17,000 - 34,000
14 ถนนกาญจนาภิเษก 8,500 - 34,000
15 ถนนยายร่ม 6,000 - 30,000
16 ถนนงามเจริญ 10,000 - 28,000
17 ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตต์ 6,000 - 25,000
18 ถนนท่าข้าม 10,000 - 35,000
19 ถนนบางกระดี่ 8,000 - 20,000
20 ถนนรัตนโกสินทร์ 10,000 - 18,000
21 ถนนสะแกงาม 9,500 - 21,000
22 ถนนแสมดำ 6,000 - 15,000
23 ถนนหรรษาพัฒนา 6,000 - 15,000
24 ถนนเข้า รร.วัดนวลนรดิศ 4,000 - 8,000
25 ถนนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4,500 - 8,000
26 ถนนสหกรณ์ 1,000 - 2,500
27 ซอยวัดสีสุก (วัจนะ) 15,000 - 38,000
28 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 20,000 - 40,000
29 ซอยกำนันแม้น 22,000 - 30,000
30 ซอยจันทร์พริ้ง 15,000 - 30,000
31 ซอยเลิศพัฒนาใต้ 25,000 - 30,000
)
32 ซอยเลิศพัฒนาเหนือ 20,000 - 38,000
33 ซอยวัดยายร่ม 8,000- 30,000
34 ซอยวัดเลา 15,000 - 30,000
35 ซอยเอกชัย 1 8,000 - 30,000
36 ซอยเอกชัย 6 20,000
37 ซอยเอกชัย 31 15,000 - 20,000
38 ซอยเอกชัยวิทยา (69) 24,000 - 30,000
39 ซอยเทพนิมิตรเหนือ 15,000 - 28,000
40 ซอยพริ้วพยอม 20,000 - 25,000
41 ซอยรัตนสุวรรณ 20,000 - 25,000
42 ซอยวัดกก 18,000 - 25,000
43 ซอยกำนันแม้น 3 6,000 - 20,000
44 ซอยม่วงสกุล 12,000 - 20,000
45 ซอยวัดนินสุขาราม 12,000 - 20,000
46 ซอยพุทธบูชา 4 20,000
47 ซอยพุทธบูชา 11 13,000 - 18,000
48 ซอยพุทธบูชา 18 12,000 - 16,000
49 ซอยวุฒากาศ 42 (วัดหนัง) 15,000 - 18,000
50 ซอยวุฒากาศ 47 22,000
51 ซอยสุขวดี 14,000 - 18,000
52 ซอยทองปานนิเวศน์ 1 12,000 - 18,000
53 ซอยวัดบางบอน 6,500 - 15,000
54 ซอยศักดิ์มงคลชัย 5,000 - 15,000
55 ซอยไชยยันต์บูรณ์ 5,000 - 12,000
56 ซอยนำเจริญ 12,000
57 ซอยเพชรทองคำ 12,000
58 ซอยจุลพงษ์ 4,000 - 10,000
59 ซอยพระราม 2 (7) 42,000
60 ซอยพระราม 2 (30) 12,000 - 18,000
61 ซอยพระราม 2 (39) 25,000
62 ซอยพระราม 2 (54) 17,000 - 30,000
63 ซอยพระราม 2 (98) 8,000 - 10,000
64 ซอยพระราม 2 (100) 8,000 - 12,000
65 ซอยโรงเรียนบ้านนายเหรียญ 4,000 - 10,000
66 ซอยสมาคม 3,500 - 8,000
67 ซอยดอกรัก 7,000
68 ซอยเก็บผดุงทรัพย์(จอมทอง 4) 20,000
69 ซอยแยกจากซอยเลิศพัฒนาใต้ 20,000
70 หมู่บ้านชัยกูลทาวน์เวอร์ 17,500 - 42,000
71 หมู่บ้านครองสุขวิลล่า 40,000
72 หมู่บ้านชิชา 20,000 - 30,000
73 หมู่บ้านดาวคะนองเพลส 35,000
74 หมู่บ้านโครงการรัชดาอคาเดียน 25,000 - 34,000
75 หมู่บ้านชัยกูล 25,000 - 30,000
76 หมู่บ้านปิ่นทอง 25,000 - 30,000
77 หมู่บ้านพรพลาซ่า 25,000 - 30,000
78 หมู่บ้านร่วมสุข 25,000 - 30,000
79 หมู่บ้านวรการวิลเลจ 20,000 - 30,000
80 หมู่บ้านวิชิตนคร 15,000 - 30,000
81 หมู่บ้านศิลปอุดม 25,000 - 30,000
82 หมู่บ้านสังข์สิทธินิเวศน์ 17,000 - 30,000
83 หมู่บ้านสินทวี 15,000 - 18,000
84 หมู่บ้านอมรชัย 25,000 - 30,000
85 หมู่บ้านอมรชัย 1 , 2 25,000 - 30,000
86 หมู่บ้านอัญชลี 17,000 - 30,000
87 หมู่บ้าน ดี.เค (DK.) 18,000 - 25,000
88 หมู่บ้าน89บางบอนวิลล์ 15,000 - 25,000
89 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 25,000
90 หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ 3 25,000
91 หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ 5 25,000
92 หมู่บ้านพรหมวัฒน์ 25,000
93 หมู่บ้านศรีทวีวิลล์ 1 , 2 25,000
94 หมู่บ้านสวนริมคลองบางมด 25,000
95 หมู่บ้านสินทวีวิลล่า 15,000 - 25,000
96 หมู่บ้านเอส เค 15,000 - 25,000
97 หมู่บ้านปิตินิเวศน์ 24,000
98 หมู่บ้านภาสกร 20,000 - 24,000
99 หมู่บ้านวิเศษสุขโครงการ1 20,000 - 24,000
100 หมู่บ้านธนบดี 20,000
101 หมู่บ้านบ้านธนทรัพย์ 20,000
102 หมู่บ้านพีเพิ้ล 20,000
103 หมู่บ้านแม้นทองนิเวศน์ 3 17,000 - 20,000
104 หมู่บ้านริมชล 18,000 - 20,000
105 หมู่บ้านละเอียด 15,000 - 20,000
106 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ 10,000 - 20,000
107 หมู่บ้านสีสหสัน 20,000
108 หมู่บ้านสุดจิตต์นิเวศน์ 22,000
109 หมู่บ้านอินทราการ์เด้นท์ 12,000 - 20,000
110 หมู้บ้าน เอ.เอ. 18,000
111 หมู่บ้านชัยพฤกษ์เพชรเกษม 9,000 - 18,000
112 หมู่บ้านธีระ 18,000
113 หมู่บ้านเพชรวงเแหวน 9,000 - 18,000
114 หมู่บ้านอิสริยา 18,000
115 หัวกระบือแฟตเตอรี่เฮ้าส์ 15,000 - 18,000
116 หมู่บ้านกรีนปาร์ควิลล์ 18,000
117 หมู่บ้านตวงทอง 8,500 - 17,000
118 หมู่บ้านทองภูมิวิลล่า 10,000 - 17,000
119 หมู่บ้านบางบอนวิลล่า 15,000 - 17,000
120 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ 25,000
121 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์พระราม 2 25,000
122 หมู่บ้านพิศาลท่าข้าม 9,500 - 19,000
123 หมู่บ้านเอกชัยธานี 8,500 - 17,000
124 หมู่บ้านดาวน์ทาวน์ 8,000 - 16,000
125 หมู่บ้านการเคหะธนบุรี 12,000 - 16,000
126 หมู่บ้านท่าข้ามวิลล่า 5,500 - 15,000
127 หมู่บ้านนันทวัน 25,000
128 หมู่บ้านพระราม 2 8,000 - 16,000
129 หมู่บ้านเพชรเอกชัย 12,000 - 15,000
130 หมู่บ้านร่มไทร 15,000
131 หมู่บ้านร่วมสุขวิลล่า 17,000
132 หมู่บ้านลลิล 15,000
133 หมู่บ้านวรารมย์ 18,000
134 หมู่บ้านศรีทวีวิลล์ 12,000
135 หมู่บ้านเสตะนิเวศน์ 12,000 - 15,000
136 หมู่บ้านอมรชัย 4 13,000 - 16,000
137 หมู่บ้านกานดา 12,000
138 หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ 8,000 - 12,000
139 หมู่บ้านกานดาเอกชัย 1 10,000 - 12,000
140 หมู่บ้านกานดาเอกชัย 2 10,000 - 12,000
141 หมู่บ้านเกศรินทร์วิลล่า 12,000
142 หมู่บ้านคุณาลัยรีสอร์ท 5,000 - 10,000
143 หมู่บ้านคุณาลัย 8,000 - 15,000
144 หมู่บ้านจุลพงษ์วิลล่า 12,000
145 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 6,000 - 12,000
146 หมู่บ้านธาราสหกิจ 8,000 - 12,000
147 หมู่บ้านบ้านพิศาล เฟส 2 12,000
148 หมู่บ้านบ้านพิศาล เฟส 4 12,000
149 หมู่บ้านพระปิ่น 5 (เอกชัย 109) 5,000 - 12,000
150 หมู่บ้านมวลชนแลนด์ 12,000
151 หมู่บ้านสวยสีส้ม 12,000
152 หมู่บ้านสินทวีเกรนด์วิลเลจ 15,000
153 หมู่บ้านแสนสุข 12,000
154 หมู่บ้านบางบอน 5 12,000
155 หมู่บ้านไพรลดา 12,000
156 หมู่บ้านไพรลดา 1 8,000 - 10,000
157 หมู่บ้านไพรลดา 2 8,000
158 หมู่บ้านไพรลดา 3 5,000 - 8,000
159 หมู่บ้านไพรลดา 4 6,000 - 10,000
160 หมู่บ้านภราดร 10,000
161 หมู่บ้านวิเศษนคร 5,000 - 10,000
162 หมู่บ้านวี.เค.โฮม 10,000
163 หมู่บ้านสินทวีการ์เด้นท์ 15,000
164 หมู่บ้านสินทวีงามเจริญ 15,000
165 หมู่บ้านสิรินดา 12,000
166 หมู่บ้านบางบอนการ์เด้นท์ 12,000
167 หมู่บ้านทวีวัฒน์ ซ.เอกชัย 30 25,000
168 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลพระราม2-เอกชัย 15,000
169 หมู่บ้านสุขสวัสด์ิ 25,000
170 ซอยทางทั่วไป 2,000 - 35,000
171 ที่ดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 500 - 20,000วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 19 ธ.ค. 2554 :12:21
5187-2011-CD-WEE
Property Investment : Project Information

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กรุงเทพ ฝั่งตะวันตก
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตบางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
1 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 50,000 - 170,000
2 ถนนบรมราชชนนี
3 ถนนสิรินธร 68,000 - 150,000
4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 34,000 - 100,000
5 ถนนราชวิถี 75,000 - 100,000
6 ถนนพรานนก 40,000 - 100,000
7 ถนนอิสรภาพ 60,000 - 85,000
8 ถนนกาญจนาภิเษก 15,000 - 50,000
9 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 8,000 - 30,000
10 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 6,000 - 30,000
11 ถนนติวานนท์ - เพชรเกษม -รัตนาธิเบศร์ 10,000 - 20,000
12 ถนนเจ้าพระยาสยาม 43,000 - 100,000
13 ถนนอรุณอัมรินทร์ 43,000 - 100,000
14 ถนนบางกอกน้อย - ตลิ่งชัน 43,000 - 85,000
15 ถนนรุ่งประชา 38,000 - 85,000
16 ถนนเลียบทางรถไฟ( เข้าวัดสุทธาวาส ) 23,000 - 40,000
17 ถนนฉิมพลี 12,000 - 35,000
18 ถนนทุ่งมังกร 14,000 - 30,000
19 ถนนชัยพฤกษ์ 13,000 - 30,000
20 ถนนวัดแก้ว - ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 10,000 - 30,000
21 ถนนสวนผัก 8,000 - 30,000
22 ถนนอุทยาน 5,000 - 26,000
23 ถนนชักพระ 10,000 - 25,000
24 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 12,000 - 20,000
25 ถนนฉิมพลี - วัดรัชฎาธิษฐาน 10,000 - 20,000
26 ถนนสุขาภิบาล - บางระมาด 8,000 - 20,000
27 ถนนสุขาภิบาล 2 8,000 - 20,000
28 ถนนลัดวงแหวน-พุทธมณฑลสาย2 8,000- 20,000
29 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 - วัดแก้ว 6,000 - 20,000
30 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 5,000 - 20,000
31 ถนนวัดอินทราวาส 7,000 - 15,000
32 ถนนสุขาภิบาล - บางเชือกหนัง 7,000
33 ถนนทวีวัฒนา 5,000 - 15,000
34 ถนนศาลาธรรมสพน์ 4,000 - 15,000
35 ถนนเลียบคลองปทุม 4,000 - 10,000
36 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 51 50,000 - 70,000
37 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40,53 30,000 - 70,000
38 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31/1 - 39 21,000 - 70,000
39 ซอยอุดมทรัพย์ 68,000 - 68,000
40 ซอยพาร์คเลนเทอเรซ 68,000 - 68,000
41 ซอยพิทักษ์ธรรม 34,000 - 68,000
42 ซอยพระปิ่น 34,000 - 68,000
43 ซอยอินจันทร์ 34,000 - 60,000
44 ซอยป่นิ ทิพย์พิมานเมฆ 30,000 - 60,000
45 ซอยเทพนครินทร์ 30,000 - 60,000
46 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 36 - 47 30,000 - 60,000
47 ซอยบางกอกริเวอร์มารีน่า 26,000 - 60,000
48 ซอยอัศวิน 1,2,3 24,000 - 60,000
49 ซอยภาวนา 26,000 - 51,000
50 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 18 - 31 20,000 - 51,000
51 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 87 - 97 17,000 - 51,000
52 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 26,000 - 50,000
53 ซอยวัดศรีสุดาราม 25,000 - 50,000
54 ซอยอิสรภาพ 37 - 49 25,000 - 50,000
55 ซอยเกิดทรัพย์ 20,000 - 50,000
56 ซอยสุวิชาญดำริ 30,000 - 40,000
57 ซอยวัดวิเศษการ 25,000 - 40,000
58 ซอยบ้านช่างหล่อ 25,000 - 40,000
59 ซอยมิตรรุ่งเรืองวิลล่า 35,000 - 35,000
60 ซอยป่นิ นคร 4 35,000 - 35,000
61 ซอยเติมบุญ 34,000 - 34,000
62 ซอยสินสมุทร,สุดสาคร 25,000 - 34,000
63 ซอยวัดดาวดึงษาu3619 .าม 20,000 - 34,000
64 ซอยวัฒนสุขนิเวศน์ 17,000 - 34,000
65 ซอยปัทมอร 21,000 - 30,000
66 ซอยอำนวยผล 21,000 - 26,000
67 ซอยเจริญสุข 24,000 - 24,000
68 ซอยชื่นวัฒนา 1 15,000 - 15,000
69 ซอยชื่นวัฒนา 2 15,000 - 15,000
70 ซอยเงินเงิน 15,000 - 15,000
71 หมู่บ้านภาณุวิลล่า 51,000 - 68,000
72 หมู่บ้านธาริณีแมนชั่น 60,000 - 60,000
73 หมู่บ้านนครหลวง 26,000 - 51,000
74 หมู่บ้านโนเบิลวาน่า(จันทน์ผา) 45,000 - 45,000
75 หมู่บ้านนันทวัน 40,000 - 40,000
76 หมู่บ้านลดาวัลย์-พุทธมณฑลสาย 2 40,000 - 40,000
77 หมู่บ้านนารายา(หมู่บ้านพิมาน) 38,000 - 38,000
78 หมู่บ้านปิ่นเกล้าวิลล่า 34,000 - 34,000
79 หมู่บ้านชัยมงคล 34,000 - 34,000
80 หมู่บ้านพันธุ์ศักด์ิวิลล่า 34,000 - 34,000
81 หมู่บ้านเอส.พี.การ์เด้น 26,000 - 34,000
82 หมู่บ้านกฤษดานคร 14 30,000 - 30,000
83 หมู่บ้านแก้ววิลล่า(ซ.จรัญฯ27) 30,000 - 30,000
84 หมู่บ้านอรุณอัมรินทร์ 30,000 - 30,000
85 หมู่บ้านปรีชาปิ่นเกล้า 1 30,000 - 30,000
86 หมู่บ้านนันทวัน - ป่นิ เกล้า 30,000 -30,000
87 หมู่บ้านฮันนี่วิลล์ 30,000 - 30,000
88 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 30,000 - 30,000
89 หมู่บ้านศรีวดีปิ่นเกล้า 30,000 - 30,000
90 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ 25,000 - 30,000
91 หมู่บ้านฮันนี่วิลล่า 25,000 - 30,000
92 หมู่บ้านลดาวัลย์ 25,000- 30,000
93 หมู่บ้านปัญจทรัพย์พาร์ค รุ่น 50 29,000 - 29,000
94 หมู่บ้านยูนิคโฮมวิลล่า 1988 28,000 - 28,000
95 หมู่บ้านแสนสิริ 28,000 - 28,000
96 หมู่บ้านธนภัทรปิ่นเกล้า 28,000 - 28,000
97 หมู่บ้านมัณฑนา 25,000 - 28,000
98 หมู่บ้านป่นิ นคร 26,000 - 26,000
99 หมู่บ้านสินชัย 2,3 26,000 - 26,000
100 หมู่บ้านมิตรรุ่งเรือง 26,000 - 26,000
101 หมู่บ้านจรัลวิลล่า 1,จรัลวิลล่า 3 26,000 - 26,000
102 หมู่บ้านบุษราคัม 26,000 - 26,000
103 หมู่บ้านโนเบิลช้อยด์ 26,000 - 26,000
104 หมู่บ้านบุปผาสวรรค์ 21,000 - 26,000
105 หมู่บ้านร่ำรวยนิเวศน์ 25,000 - 25,000
106 หมู่บ้านกรีนวิลล์ 25,000 - 25,000
107 หมู่บ้านนันทนาดูเพลกซ์ 2 25,000 - 25,000
108 หมู่บ้านกฤษดาวิลเลจ 9 25,000 - 25,000
109 หมู่บ้านกรุงเทพธานี 25,000 - 25,000
110 หมู่บ้านริมธาร 25,000 - 25,000
111 หมู่บ้านเขมรัฐ 25,000 - 25,000
112 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ไพรเวทโฮม 25,000 - 25,000
113 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ 25,000- 25,000
114 หมู่บ้านร่มรื่น 22,000 - 25,000
115 หมู่บ้านภาณุ 20,000 - 25,000
116 หมู่บ้านกฤษดานคร 20 20,000 - 25,000
117 หมู่บ้านกฤษดานคร 18 20,000 - 25,000
118 หมู่บ้านโฮมมาสเตอร์ 18,000 - 25,000
119 หมู่บ้านปฐมพรการ์เด้นท์ 24,000 - 24,000
120 หมู่บ้านสกุลทิพย์ 16,000 - 24,000
121 หมู่บ้านสวนดอกไม้ 23,000 - 23,000
122 หมู่บ้านไวท์วิลล่า 2 10,000 - 23,000
123 หมู่บ้านป่นิ เกล้านครการ์เด้นซิตี้ 22,000 - 22,000
124 หมู่บ้านสวนลากูน 20,000 - 22,000
125 หมู่บ้านสราญทิพย์ 17,000 - 22,000
126 หมู่บ้านจรัญวิลล่า 2 21,000 - 21,000
127 หมู่บ้านเดือนทิพย์ 2 21,000 - 21,000
128 หมู่บ้านขุนนนท์นิเวศน์ 21,000 - 21,000
129 หมู่บ้านปลื้มโบราณ 17,000 - 21,000
130 หมู่บ้านภาณุการ์เด้น 20,000 - 20,000
131 หมู่บ้านมณฑกานต์ 20,000 - 20,000
132 หมู่บ้านป่นิ เกล้า 20,000 - 20,000
133 หมู่บ้านอภิญญาวิลล่า 20,000 - 20,000
134 หมู่บ้านนนทารมย์ 20,000 - 20,000
135 หมู่บ้านทรัพย์เจริญวิลล่า 20,000 - 20,000
136 หมู่บ้านกฤษดานคร 16,17 20,000 - 20,000
137 หมู่บ้านกรีนนิชชาเลย์ 20,000 - 20,000
138 หมู่บ้าน ป.ผาสุข 20,000 - 20,000
139 หมู่บ้านโกลเด้นแลนด์ 20,000 - 20,000
140 หมู่บ้านสาธิตาเคหาสน์ 20,000 - 20,000
141 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ รุ่น 44 20,000 - 20,000
142 หมู่บ้านเบลเลอวิว 20,000 - 20,000
143 หมู่บ้านงามทวี 17,000 - 20,000
144 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 17,000 - 20,000
145 หมู่บ้านอมรชัย 3 17,000 - 20,000
146 หมู่บ้านกฤษดานคร (ปิ่นเกล้า) 16,000 - 20,000
147 หมู่บ้านจินดาธานี 15,000 - 20,000
148 หมู่บ้านพระปิ่น 2 15,000 - 20,000
149 หมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 1,2 8,000 - 20,000
150 หมู่บ้านพรทวี 14,000 - 19,000
151 หมู่บ้านทิพย์ศิรินทร์ 18,000 - 18,000
152 หมู่บ้าน 2521 18,000 - 18,000
153 หมู่บ้านสวนริมธาร 3,4 18,000 - 18,000
154 หมู่บ้านกฤษดานคร 12 18,000 - 18,000
155 หมู่บ้านพลับพลาวิลล่า 18,000 - 18,000
156 หมู่บ้านสวนริมธาร 1,2 18,000 - 18,000
157 หมู่บ้านเพชรมณี 18,000 - 18,000
158 หมู่บ้านพรรณพฤกษา 15,000 - 18,000
159 หมู่บ้านมณธานี 15,000 - 18,000
160 หมู่บ้านทิพย์มณฑล 12,000 - 18,000
161 หมู่บ้านเมืองเพชรวิลล่า 12,000 - 18,000
162 หมู่บ้านทิมเรืองเวช 12,000 - 18,000
163 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์การ์เด้น 17,000 - 17,000
164 หมู่บ้านเจ้าพระยาวิลล่า 12,000 - 17,000
165 หมู่บ้านถนอมสุข 16,000 - 16,000
166 หมู่บ้านสวยริมคลอง 16,000 - 16,000
167 หมู่บ้านสินบดี 16,000 - 16,000
168 หมู่บ้านพรมพฤกษา 16,000 - 16,000
169 หมู่บ้านทองสุข 16,000 - 16,000
170 หมู่บ้านอยู่เจริญ 12,000 - 16,000
171 หมู่บ้านธารแก้ว 12,000 - 16,000
172 หมู่บ้านมหาดไทย 1 , มหาดไทย 2 15,000 - 15,000
173 หมู่บ้านสวนบัว 15,000 - 15,000
174 หมู่บ้านเบลวีเดียร์ 15,000 - 15,000
175 หมู่บ้านคุณาลัย 15,000 - 15,000
176 หมู่บ้านอิ่มอัมพร 15,000 - 15,000
177 หมู่บ้านชลิตา 15,000 - 15,000
178 หมู่บ้านดุลิยา 15,000 - 15,000
179 หมู่บ้านปิ่นเกล้านำโชค 15,000 - 15,000
180 หมู่บ้านกอบแก้ว 1,2 12,000 - 15,000
181 หมู่บ้านนทีทอง 15,000 - 15,000
182 หมู่บ้านเมืองดี 15,000 - 15,000
183 หมู่บ้านสวนเทพมณฑล 15,000 - 15,000
184 หมู่บ้านพรหมนคร 14,000 - 14,000
185 หมู่บ้านเมืองเพชรวิลล่า 2,3 14,000 - 14,000
186 หมู่บ้านรื่นรมย์วิลล่า 14,000 - 14,000
187 หมู่บ้านในสวน 252 14,000 - 14,000
188 หมู่บ้านธนทรัพย์ 14,000 - 14,000
189 หมู่บ้านมณฑลวิลล์ 14,000 - 14,000
190 หมู่บ้านบุษบา 14,000 - 14,000
191 หมู่บ้านร่วมเกื้อนิเวศน์ 8,000 - 14,000
192 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 2 12,000 - 12,000
193 หมู่บ้านพิบูลย์จรัญ 35 12,000 - 12,000
194 หมู่บ้านบ้านและสวน 2 ,4 12,000 - 12,000
195 หมู่บ้านรุ่งโรจน์ 12,000 - 12,000
196 หมู่บ้านอิ่มอัมพร 12 12,000 - 12,000
197 หมู่บ้านอรุณรัตน์ 12,000 - 12,000
198 หมู่บ้านงามอภิชน(ม.ชนชื่น) 12,000 - 12,000
199 หมู่บ้านธารถวิล 12,000 - 12,000
200 หมู่บ้านชลกานต์ 12,000 - 12,000
201 หมู่บ้านสมวงศ์ 12,000 - 12,000
202 หมู่บ้านอักษรา 12,000 - 12,000
203 หมู่บ้านพาราไดร์ 12,000 - 12,000
204 หมู่บ้านกาญจนา 12,000 - 12,000
205 หมู่บ้านจามจุรี 12,000 - 12,000
206 หมู่บ้านเพชรวิลล่า 12,000 - 12,000
207 หมู่บ้านสาวิตรี 10,000 - 12,000
208 หมู่บ้านเปรมวดี 1 10,000 - 12,000
209 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี 8,000 - 12,000
210 หมู่บ้านมิตรรุ่งเรืองวิลเลจ 8,000 - 12,000
211 หมู่บ้านกลีบบัวนคร 10,000 - 10,000
212 หมู่บ้านสุทัศนาถ 10,000 - 10,000
213 หมู่บ้านมณฑานี 2 10,000 - 10,000
214 หมู่บ้านคราประยูร 10,000 - 10,000
215 หมู่บ้านรินสวัสดิ์ 10,000 - 10,000
216 หมู่บ้านคุณเอนก 10,000 - 10,000
217 หมู่บ้านเปรมวดี 2 10,000 - 10,000
218 หมู่บ้านแสนรัก 10,000 - 10,000
219 หมู่บ้านธนะพันธ์ 6,000 - 8,000
220 ที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 17,000 - 100,000
221 ติดซอย,ทาง 3,000 - 90,000
222 ที่ดินติดทางเดิน 3,000 - 30,000
223 ที่ดินติดคลอง 3,000 - 26,000
224 ที่ดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 2,000 - 20,000วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 19 ธ.ค. 2554 :12:18
5186-2011-CD-WEE
Property Investment : Project Information

จังหวัด : กรุงเทพ เขตหลักสี่
กรุงเทพ ตอนเหนือ
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตดอนเมือง หลักสี่
1 ถนนงามวงศ์วาน 38,000 - 100,000
2 ถนนแจ้งวัฒนะ 34,000 - 100,000
3 ถนนวิภาวดีรังสิต 30,000 - 85,000
4 ถนนพหลโยธิน 21,000 - 60,000
5 ถนนสรงประภา 26,000 - 51,000
6 ถนนโลคัลโรด 17,000 - 43,000
7 ถนนสรณคม 19,000 - 26,000
8 ถนนประชาอุทิศ 19,000 - 26,000
9 ถนนช่างอากาศอุทิศ 17,000 - 26,000
10 ถนนโกสุมร่วมใจ 17,000 - 26,000
11 ถนนวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) 5,100 - 21,000
12 ถนนนาวงประชาพัฒนา 5,100 - 21,000
13 ถนนเดชะตุงคะห์ 13,000
14 ถนนเลียบคลองประปา 8,500 - 13,000
15 ถนนเลียบคลองนายกิม 4,300 - 10,000
16 ซอยโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน 38,000 - 43,000
17 ซอยชินเขต1 30,000 - 43,000
18 ซอยวิภาวดี 60 26,000 - 43,000
19 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 26,000 - 43,000
20 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 , 14 2 2,000 - 40,000
21 ซอยบุญเนียม 38,000
22 ซอยยิ้มจันทร์ 38,000
23 ซอยแจ้งวัฒนะ 8 38,000
24 ซอยราชา 3 38,000
25 ซอยชัยเกียรติ 38,000
26 ซอยชินเขต 2 34,000 - 38,000
27 ซอยนุกูรธร 34,000 - 38,000
28 ซอยแจ้งวัฒนะ 3 34,000 - 38,000
29 ซอยพงษ์เพชรพัฒนา 34,000 - 38,000
30 ซอยพงษ์เพชรพัฒนา 2 30,000 - 38,000
31 ซอยชินเขต 3 30,000 - 38,000
32 ซอยพงษ์ดำริ 1 - 3 26,000 - 38,000
33 ซอยชินเขต 1/15 - 1/29 26,000 - 38,000
34 ซอยวิภาวดี 62 30,000 - 43,000
35 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 26,000 - 34,000
36 ซอยชินเขต 2/1 - 2/46 26,000 - 34,000
37 ซอยแจ้งวัฒนะ 11 , 13 , 15 26,000 - 34,000
38 ซอยเปรมประชา 15,000 - 34,000
39 ซอยรักวานิช 30,000
40 ซอยอมรพันธ์ 2 26,000 - 30,000
41 ซอยสยามสามัคคี 24,000 - 30,000
42 ซอยวิภาวดี 56 , 58 24,000 - 34,000
43 ซอยเทพไพเราะนิมิตร 21,000 - 30,000
44 ซอยพัชราภา 19,000 - 30,000
45 ซอยแจ้งวัฒนะ1 21,000 - 26,000
46 ซอยจามร 21,000
47 ซอยแอนแน็กซ์ 17,000 - 21,000
48 ซอยโกสุมร่วมใจ 15,000 - 19,000
49 ซอยเก่งกล้า 17,000
50 ซอยบุญช่วย 15,000 - 17,000
51 ซอยต่อศักดิ์ 15,000 - 17,000
52 ซอยภิญโญ , อารีนิจ , ปั้นสนิท , อภิชาต , อัครพล 15,000 - 17,000
53 ซอยพิพรพงษ์ 1 13,000 - 17,000
54 ซอยทั่วไป 3,500 - 20,000
55 ที่ดินไม่ติดถนน ไม่ติดซอย 3,400 - 17,000
56 บริเวณเชียงกง 51,000 - 100,000
57 โครงการนอร์ธปาร์ค 51,000
58 เคหะชุมชนหลักสี่ 43,000
59 หมู่บ้านทรอปิคาน่า 34,000 - 43,000
60 หมู่บ้านการ์เด้นท์ซิตี้ลากูน 40,000
61 หมู่บ้านลดาวัลย์ 40,000
62 หมู่บ้านพงษ์เพชร 38,000
63 หมู่บ้านคลาสสิควิลล่า 38,000
64 หมู่บ้านรังสิยา 38,000
65 หมู่บ้านพันธ์ทิพย์ 2 34,000
66 หมู่บ้านพงษ์เพชรพัฒนา 34,000
67 หมู่บ้านการไฟฟ้า 30,000 - 34,000
68 หมู่บ้านอยู่เจริญ 25,000 - 34,000
69 หมู่บ้านยิ่งโอฬารวิลล่า 25,000 - 34,000
70 หมู่บ้านธนินทร 25,000 - 34,000
71 หมู่บ้านภาสยา 30,000
72 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 2 30,000
73 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 30,000
74 หมู่บ้านพาร์คแกลลอรี่ 30,000
75 หมู่บ้านการเคหะท่าทราย 30,000
76 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 1 30,000
77 หมู่บ้านเคหะชุมชนท่าทราย 28,000 - 30,000
78 หมู่บ้านเรือนจินตหรา 26,000
79 หมู่บ้านโสสุนคร 26,000
80 หมู่บ้านดวงดี 26,000
81 การเคหะแห่งชาติบางบัว 24,000 - 26,000
82 หมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 17,000 - 26,000
83 หมู่บ้านป่นิ เจริญโครงการ 3 17,000 - 26,000
84 หมู่บ้านบุญอนันต์ 11,000 - 26,000
85 หมู่บ้านชัยพิทักษ์ 25,000
86 หมู่บ้านพิพรพงษ์ 2 25,000
87 หมู่บ้านบัณฑิตโฮม 25,000
88 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ 25,000
89 หมู่บ้านราณี 4 24,000
90 หมู่บ้านชวนชื่น 24,000
91 หมู่บ้านประวัติอนันต์ ,บัวบาน 24,000
92 หมู่บ้านไพลิน , รุ่งอรุณนคร , ทัดชาวิลล่า 21,000
93 หมู่บ้านเมืองทอง 20,000 - 21,000
94 หมู่บ้านสวนทองวิลล่าโครงการ 6 17,000 - 21,000
95 หมู่บ้านเคหะทุ่งสองห้อง 15,000 - 21,000
96 หมู่บ้านพงษ์เพชรการเคหะ 20,000
97 หมู่บ้านพงษ์เพชร 21,000
98 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 13,000 - 19,000
99 หมู่บ้านเศรณีปาร์ค 20,000
100 หมู่บ้านรัตนาวลัย 17,000
101 หมู่บ้านเอกบดี 17,000
102 หมู่บ้านกรวิกา 17,000
103 หมู่บ้านกฤติกา 17,000
104 หมู่บ้านณัฐนันท์ 2, หมู่บ้านเศรณี 17,000
105 หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย,สินวงศ์ 17,000
106 หมู่บ้านศศิกานต์ , ม.ศศิญา ,ศศิวัลย์ 17,000
107 หมู่บ้านกัญจน์เพชรวิลล่า 17,000
108 หมู่บ้านแอร์พอร์ตเรสซิเด้นท์ 15,000 - 17,000
109 หมู่บ้านสายทิพย์ 15,000 - 17,000
110 หมู่บ้านศิริสุข 13,000 - 17,000
111 หมู่บ้านสิรินทร์เฮ้าส์ 8,500 - 17,000
112 หมู่บ้านสวนทองวิลล่า5,ไผ่เขียววิลล่า 15,000
113 หมู่บ้านโกสุมรวมใจ,ร่มเย็นการเคหะ 15,000
114 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า 7, 16 ,18 ,19 ,25 15,000
115 หมู่บ้านจุฑาภา 15,000
116 หมู่บ้านโกสุมสามัคคี 2 15,000
117 โครงการโนเบิลนีโอซิตี้ 15,000
118 หมู่บ้านวิภาลัย 14,000 - 15,000
119 หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ 8,500 - 15,000
120 หมู่บ้านบูรพา 12 15,000 - 15,000
121 หมู่บ้านหลักสี่แลนด์ 7,700 - 15,000
122 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 13,000
123 หมู่บ้านอมรพันธ์ทาวน์โฮม 10,000
124 หมู่บ้านธนิกา 8,500 - 10,000
125 ที่ดินจัดสรร กรป.กลาง บก.สูงสุด 7,500 - 8,500วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 19 ธ.ค. 2554 :12:14
5185-2011-CD-WEE
Property Investment : Project Information

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กรุงเทพ ตอนกลาง (CBD)
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตบางซื่อ เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางคอแหลม เขตสาทร เขตยานนาวา

1 ถนนสีลม 340,000 - 600,000
2 ถนนธนิยะ 340,000 - 510,000
3 ถนนเยาวราช 260,000 - 510,000
4 ถนนสุรวงศ์ 370,000 - 470,000
5 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 51,000 - 430,000
6 ถนนพัฒน์พงษ์ 430,000
7 ถนนมังกร 150,000 - 430,000
8 ถนนราชวงศ์ 340,000 - 430,000
9 ถนนสำเพ็ง 340,000 - 430,000
10 ถนนเจริญกรุง 51,000 - 380,000
11 ถนนพระราม 4 170,000 - 380,000
12 ถนนมหาจักร 180,000 - 380,000
13 ถนนศาลาแดง 220,000 - 380,000
14 ถนนอิสรานุภาพ 340,000 - 380,000
15 ถนนไกรสีห์ 200,000 - 340,000
16 ถนนเดโช 300,000 - 340,000
17 ถนนปราโมทย์ 300,000 - 340,000
18 ถนนเพลินจิต 200,000 - 340,000
19 ถนนมเหสักข์ 300,000 - 340,000
20 ถนนสาทรเหนือ 260,000 - 340,000
21 ถนนวรจักร 130,000 - 340,000
22 ถนนจักรพงษ์ 78,000 - 330,000
23 ถนนราชดำริ 170,000 - 320,000
24 ถนนวิทยุ 170,000 - 320,000
25 ถนนคอนแวนต์ 170,000 - 300,000
26 ถนนจักรเพชร 170,000 - 300,000
27 ถนนตรีเพชร 85,000 - 300,000
28 ถนนพระราม 1 110,000 - 300,000
29 ถนนพระสุเมรุ 51,000 - 300,000
30 ถนนพาหุรัต 170,000 - 300,000
31 ถนนมหาไชย 85,000 - 300,000
32 ถนนสุรศักด์ิ 260,000 - 300,000
33 ถนนหลวง 150,000 - 300,000
34 ถนนอนุมานราชธน 240,000 - 300,000
35 ถนนอนุวงศ์ 260,000 - 300,000
36 ถนนประชุม 270,000 - 300,000
37 ถนนแปลงนาม 210,000 - 300,000
38 ถนนผดุงด้าว 170,000 - 300,000
39 ถนนเยาวพานิช 210,000 - 300,000
40 ถนนสาทรใต้ 170,000 - 300,000
41 ถนนหลังสวน 200,000 - 300,000
42 ถนนตานี 150,000 - 300,000
43 ถนนข้าวสาร 150,000 - 300,000
44 ถนนสี่พระยา 130,000 - 270,000
45 ถนนบำรุงเมือง 85,000 - 270,000
46 ถนนมหาพฤฒาราม 130,000 - 270,000
47 ถนนเสือป่า 180,000 - 270,000
48 ถนนทรงวาด 150,000 - 260,000
49 ถนนกรุงเกษม 68,000 - 260,000
50 ถนนข้าวหลาม 210,000 - 260,000
51 ถนนเจ้าคำรพ 150,000 - 260,000
52 ถนนชิดลม 210,000 - 260,000
53 ถนนนเรศ 210,000 - 260,000
54 ถนนบ้านหม้อ 85,000 - 260,000
55 ถนนบูรพา 210,000 - 260,000
56 ถนนประมวญ 210,000 - 260,000
57 ถนนป้นั 210,000 - 260,000
58 ถนนพลับพลาไชย 170,000 - 260,000
59 ถนนราชดำเนินกลาง 170,000 - 260,000
60 ถนนศรีเวียง 210,000 - 260,000
61 ถนนสารสิน 210,000 - 260,000
62 ถนนสิบสามห้าง 260,000
63 ถนนตรีมิตร 170,000 - 260,000
64 ถนนทรงสวัสด์ิ 170,000 - 260,000
65 ถนนรามบุตรี 180,000 - 260,000
66 ถนนตะนาว 100,000 - 240,000
67 ถนนตีทอง 85,000 - 240,000
68 ถนนเข้าราชดำริอาเขต 190,000 - 240,000
69 ถนนสันติภาพ 200,000 - 210,000
70 ถนนพญาไท 140,000 - 210,000
71 ถนนจักรพรรดิพงษ์ 170,000 - 210,000
72 ถนนจารุเมือง 85,000 - 210,000
73 ถนนทรัพย์ 190,000 - 210,000
74 ถนนบรรทัดทอง 160,000 - 210,000
75 ถนนพาดสาย 210,000
76 ถนนมหรรณพ 170,000 - 210,000
77 ถนนมหาราช 85,000 - 210,000
78 ถนนมังกร 1 210,000
79 ถนนมิตรพันธ์ 150,000 - 210,000
80 ถนนไมตรีจิตต์ 130,000 - 210,000
81 ถนนยุคล 2 120,000 - 210,000
82 ถนนราชินี 85,000 - 210,000
83 ถนนสว่าง 110,000 - 210,000
84 ถนนหลานหลวง 100,000 - 210,000
85 ถนนอัษฎางค์ 130,000 - 210,000
86 ถนนอารีดูนังต์ 210,000
87 ถนนนครสวรรค์ 82,000 - 210,000
88 ถนนพีระพงศ์ 190,000 - 210,000
89 ถนนภาณุรังษี 210,000
90 ถนนมหานคร 210,000
91 ถนนเฟ่อื งนคร 130,000 - 200,000
92 ถนนจรัสเมือง 140,000 - 190,000
93 ถนนเจริญเมือง 170,000 - 190,000
94 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 77,000 - 190,000
95 ถนนสามเสน 60,000 - 190,000
96 ถนนราชดำเนินนอก 85,000 - 180,000
97 ถนนกลันตัน , ลำพูนไชย 170,000
98 ถนนบุญศิริ 130,000 - 170,000
99 ถนนประชาธิปไตย 78,000 - 170,000
100 ถนนแพร่งสรรพศาตร์ 130,000 - 170,000
101 ถนนมังกร 2 100,000 - 170,000
102 ถนนยุคล 1 150,000 - 170,000
103 ถนนโยธา 130,000 - 170,000
104 ถนนราชบพิธ 100,000 - 170,000
105 ถนนหน้าพระลาน 85,000 - 170,000
106 ถนนกิจพาณิชย์ 170,000
107 ถนนคิสมาร์ค 120,000 - 170,000
108 ถนนจินดาถวิล 170,000
109 ถนนบริพัตร 130,000 - 170,000
110 ถนนพะเนียง 85,000 - 170,000
111 ถนนมหานครตัดใหม่ 170,000
112 ถนนอุณากรรณ 170,000
113 ถนนพระอาทิตย์ 85,000 - 160,000
114 ถนนดำรงรักษ์ 85,000 - 150,000
115 ถนนจันทน์ตัดใหม่ 77,000 - 150,000
116 ถนนกระออม 140,000
117 ถนนกัลยาไมตรี 85,000 - 130,000
118 ถนนจันทน์ 51,000 - 130,000
119 ถนนท้ายวัง 85,000 - 130,000
120 ถนนนางลิ้นจี่ 43,000 - 130,000
121 ถนนประชาชื่น 43,000 - 130,000
122 ถนนประชาราษฎร์ 43,000 - 130,000
123 ถนนประชาราษฎร์สาย 2 43,000 - 130,000
124 ถนนพระราม 3 43,000 - 130,000
125 ถนนราชวิถี 51,000 - 130,000
126 ถนนลูกหลวง 51,000 - 130,000
127 ถนนสนามชัย 85,000 - 130,000
128 ถนนสวนพลู 100,000 - 130,000
129 ถนนคลองวัดโสมนัส 120,000 - 130,000
130 ถนนอุทัยราชบำรุง 130,000
131 ถนนสุขา 1 84,000 - 120,000
132 ถนนนครไชยศรี 60,000 - 120,000
133 ถนนแพร่งภูทร 120,000
134 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 34,000 - 100,000
135 ถนนพระราม 5 51,000 - 100,000
136 ถนนพิษณุโลก 85,000 - 100,000
137 ถนนสาธุประดิษฐ์ 60,000 - 100,000
138 ถนนราชสีมา 60,000 - 100,000
139 ถนนสุโขทัย 43,000 - 94,000
140 ถนนเทิดดำริห์ 51,000 - 94,000
141 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 43,000 - 94,000
142 ถนนพิชัย 43,000 - 94,000
143 ถนนสวรรคโลก 55,000 - 94,000
144 ถนนอำนวยสงคราม 68,000 - 94,000
145 ถนนเชตุพน 85,000
146 ถนนรัชดาภิเษก 26,000 - 85,000
147 ถนนราชดำเนินใน 85,000
148 ถนนวงศ์สว่าง 43,000 - 85,000
149 ถนนศรีอยุธยา 85,000
150 ถนนอู่ทอง 85,000
151 ถนนพิบูลย์สงคราม 30,000 - 77,000
152 ถนนอาคารสงเคราะห์ 60,000 - 77,000
153 ถนนเศรษฐศิริ 47,000 - 77,000
154 ถนนเตชะวานิช 68,000 - 72,000
155 ถนนนนทรีย์ 34,000 - 68,000
156 ถนนเย็นอากาศ 43,000 - 68,000
157 ถนนเชื้อเพลิง 60,000 - 68,000
158 ถนนขาว 51,000 - 64,000
159 ถนนแฉล้มนิมิตร 43,000 - 64,000
160 ถนนทหาร 51,000
161 ถนนประดิพัทธ์ (ถ.ทหาร) 51,000
162 ถนนพระราม 6 51,000
163 ซอยวานิช 1 210,000 - 430,000
164 ซอยศาลาแดง 2 170,000 - 430,000
165 ถนนสีลม ซอย 3 (ซอยพิพัฒน์) 210,000 - 340,000
166 ถนนสีลม ซอย 5 (ละลายทรัพย์) 300,000 - 340,000
167 ซอยผลิตผล 380,000 - 430,000
168 ซอยประดิษฐ์ 300,000
169 ซอยเจริญพาณิชย์ 130,000 - 260,000
170 ซอยต้นสน 140,000 - 260,000
171 ซอยศาลาแดง 1 200,000 - 260,000
172 ซอยสหมิตร 260,000
173 ซอยร่วมฤดี 170,000 - 240,000
174 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 64,000 - 210,000
175 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 68,000 - 210,000
176 ซอยพิพัฒน์ 1 120,000 - 210,000
177 ซอยสมคิด 170,000 - 210,000
178 ซอยอนันตนาค 130,000 - 210,000
179 ถนนสีลม ซอย 9 (ศึกษาวิทยา) 190,000 - 210,000
180 ซอยนายเลิศ 190,000 - 200,000
181 ซอยโปโล 130,000 - 200,000
182 ซอยรองเมืองซอย 5 170,000 - 190,000
183 ซอยเจริญกรุง 39 (ศาลเจ้าเจ็ด) 170,000
184 ซอยเจริญกิจ 170,000
185 ซอยตลาดโบ๊เบ๊ - 170,000
186 ซอยพุทธโอสถ 100,000 - 170,000
187 ซอยเพชรพลอย 170,000
188 ซอยรองเมืองซอย 3 140,000 - 170,000
189 ซอยสองพระ 170,000
190 ซอยสันติภาพ 130,000 - 170,000
191 ซอยสันติภาพ 1 130,000 - 170,000
192 ซอยรามบุตรี 100,000 - 160,000
193 ซอยตลาดท่าเตียน 150,000
194 ซอยน้อมจิตร 30,000 - 150,000
195 ซอยนาคบำรุง 85,000 - 150,000
196 ซอยนาคราช 120,000 - 150,000
197 ซอยแม้นศรี 2 130,000 - 150,000
198 ซอยรองเมืองซอย 1 140,000 - 150,000
199 ซอยรองเมืองซอย 2 140,000 - 150,000
200 ซอยรองเมืองซอย 4 130,000 - 150,000
201 ซอยราชสีห์ 150,000
202 ซอยเกษมสันต์ 1 130,000 - 140,000
203 ซอยเกษมสันต์ 2 110,000 - 140,000
204 ซอยครุฑ 120,000 - 140,000
205 ซอยศุภมิตร 85,000 - 140,000
206 ซอยเกษมสันต์ 3 110,000 - 130,000
207 ซอยภาณุรังษี 100,000 - 130,000
208 ซอยหลานหลวง 14 68,000 - 130,000
209 ซอยศิริชัย 1 100,000 - 120,000
210 ซอยศิริชัย 2 120,000
211 สาธุประดิษฐ์ ซอย 51 , 53 85,000 - 120,000
212 ซอยเซนหลุยส์ 3 85,000 - 110,000
213 ซอยสามเสน2 94,000 - 110,000
214 ซอยสามเสน4 100,000 - 110,000
215 ซอยสามเสน6 94,000 - 110,000
216 ซอยงามดูพลี 85,000 - 100,000
217 ซอยตลาดมหานาค 68,000 - 100,000
218 ซอยบ้านบาตร 77,000 - 100,000
219 ซอยสาทร 1 85,000 - 100,000
220 ซอยสามเสน1 51,000 - 100,000
221 ซอยนันทา 68,000 - 94,000
222 ซอยเกษมศรี 85,000
223 ซอยจันทน์ 42 72,000 - 85,000
224 ซอยจันทน์ 44 85,000
225 ซอยเจริญกรุง 67 77,000 - 85,000
226 ซอยทนุรักษ์ (ซอยจันทน์ 12) 51,000 - 85,000
227 ซอยบ้านหล่อ 51,000 - 85,000
228 ซอยประดู่ 1 34,000 - 85,000
229 ซอยเย็นจิตร์ 59,000 - 85,000
230 ซอยสว่าง 6 85,000
231 ซอยสามเสน8 59,000 - 85,000
232 ซอยโสมนัส 85,000
233 ซอยองค์รักษ(สามเสน 28) 51,000 - 85,000
234 พระราม3 ซอย21 85,000
235 ซอยเทเวศร์1 68,000 - 77,000
236 ซอยเทเวศร์2 68,000 - 77,000
237 ซอยเทเวศร์3 77,000
238 ซอยนครสวรรค์ 16 68,000 - 77,000
239 ซอยปราสาทคอร์ท 72,000 - 77,000
240 ซอยศรีบำเพ็ญ 60,000 - 77,000
241 พระราม3 ซอย 12 60,000 - 77,000
242 ซอยจันทน์ 43 51,000 - 68,000
243 ซอยเจริญกรุง 78 68,000
244 ซอยเจริญกรุง 80 51,000 - 68,000
245 ซอยเจริญกรุง 82 68,000
246 ซอยตลาดศรีย่าน 60,000 - 68,000
247 ซอยทวีวัฒนา 51,000 - 68,000
248 ซอยนครสวรรค์ 14 68,000
249 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 15 60,000 - 68,000
250 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 , 10 51,000 - 68,000
251 ซอยบำเพ็ญกุศล 47,000 - 68,000
252 ซอยประชาราษฎร์ 8 43,000 - 68,000
253 ซอยพระแม่มารี 44,000 - 68,000
254 ซอยพัฒนะสิน 64,000 - 68,000
255 ซอยพิษณุโลก 7 68,000
256 ซอยพิษณุโลก 9 68,000
257 ซอยไมตรี 60,000 - 68,000
258 ซอยระนอง 1 60,000 - 68,000
259 ซอยรุ่งเพชร 68,000
260 ซอยรุ่งเพชร 2 68,000
261 ซอยสวนพลู 3 , 5 , 7 , 9 68,000
262 ซอยสาธุประดิษฐ์ 2 68,000
263 ซอยสามเสน 14 43,000 - 68,000
264 ซอยอมร 47,000 - 68,000
265 พระราม 3 ซอย 6 60,000 - 68,000
266 พระราม 3 ซอย 52 , 54 , 56 68,000
267 ซอยกรรณิการ์ 60,000 - 64,000
268 ซอยระนอง 2 60,000 - 64,000
269 พระราม 3 ซอย 28 60,000 - 64,000
270 พระราม 3 ซอย 37 64,000
271 สาธุประดิษฐ์ ซอย 34 (พัฒนาการ 1) 43,000 - 64,000
272 สาธุประดิษฐ์ ซอย 35 , 37 64,000
273 ซอยจันทน์ 39 47,000 - 60,000
274 ซอยจันทน์ 41 47,000 - 60,000
275 ซอยต้นมะขาม 51,000 - 60,000
276 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 11 34,000 - 60,000
277 ซอยประชาราษฎร์ 2 60,000
278 ซอยประชาราษฎร์ 4 55,000 - 60,000
279 ซอยประชาราษฎร์ 5 51,000 - 60,000
280 ซอยมหาทรัพย์ 60,000
281 ซอยมาตานุสรณ์ 60,000
282 ซอยสาธุประดิษฐ์ 4 60,000
283 ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 51,000 - 60,000
284 ซอยสุโขทัย 3 ซ.ราชวิu3606 .ี24 51,000 - 60,000
285 ซอยสุโขทัย 4 ซ.ราชวิถี22 60,000
286 ซอยสุโขทัย 5 ซ.ราชวิถี 20 60,000
287 ซอยโสณมัย 2 51,000 - 60,000
288 นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 18 60,000
289 นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 20 47,000 - 60,000
290 นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 24 43,000 - 60,000
291 พระราม 3 ซอย 25,26,27,29,35 60,000
292 พระราม 3 ซอย 46 55,000 - 60,000
293 พระราม 3 ซอย 63 60,000
294 พระราม3 ซอย 14 60,000
295 พระราม3 ซอย 23 60,000
296 สาธุประดิษฐ์ ซอย 3 60,000
297 สาธุประดิษฐ์ ซอย 57 (ปรียานนท์) 51,000 - 60,000
298 สาธุประดิษฐ์ ซอย 58 47,000 - 60,000
299 ซอยนาคสุวรรณ 30,000 - 55,000
300 ซอยนาวิน 51,000 - 55,000
301 ซอยประพันธ์ศักด์ิ - 55,000
302 พระราม 3 ซอย 31 55,000
303 พระราม 3 ซอย 55 51,000 - 55,000
304 สาธุประดิษฐ์ ซอย 36 , 38 ,39, 40 55,000
305 สาธุประดิษฐ์ ซอย 44 51,000 - 55,000
306 สาธุประดิษฐ์ ซอย 46 55,000
307 สาธุประดิษฐ์ ซอย 49 43,000 - 55,000
308 สาธุประดิษฐ์ ซอย 55 51,000 - 55,000
309 ซอยจันทน์ 35 51,000
310 ซอยชุมชนหมู่บ้านเย็นจิตร์ 51,000
311 ซอยทางเข้าวัดใหม่ทองเสน 51,000
312 ซอยประชาชื่น 26 51,000
313 ซอยประชาชื่น 27 38,000 - 51,000
314 ซอยประชาราษฎร์ 10 51,000
315 ซอยประชาราษฎร์ 13 34,000 - 51,000
316 ซอยประชาราษฎร์ 32 43,000 - 51,000
317 ซอยประชาราษฎร์ 7 51,000
318 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 17 51,000
319 ซอยปราสาทสุข 47,000 - 51,000
320 ซอยปรีชา 43,000 - 51,000
321 ซอยพัฒนาการ 1 51,000
322 ซอยพาสุข 51,000
323 ซอยมณี - ชวน 51,000
324 ซอยมิตรอนันต์ 51,000
325 ซอยเมฆสวัสด์ิ 47,000 - 51,000
326 ซอยเย็นอากาศ 2 43,000 - 51,000
327 ซอยเย็นอากาศ 3 51,000
328 ซอยลูกหลวง 6,7,8 51,000
329 ซอยวัดไผ่เงิน 34,000 - 51,000
330 ซอยศรีเทพชัย 38,000 - 51,000
331 ซอยสามเสน 19 34,000 - 51,000
332 ซอยสามเสน 25 51,000
333 ซอยสิทธิโยธา 1 51,000
334 ซอยสุโขทัย 2 51,000
335 ซอยสุโขทัย 6 43,000 - 51,000
336 ซอยอยู่ดี 34,000 - 51,000
337 พระราม 3 ซอย 47 34,000 - 51,000
338 สาธุประดิษฐ์ ซอย 42 43,000 - 51,000
339 สาธุประดิษฐ์ ซอย 7 51,000
340 สาธุประดิษฐ์ ซอย 9 51,000
341 ซอยประชาราษฎร์ 29 30,000 - 47,000
342 ซอยประชาราษฎร์ 31 30,000 - 47,000
343 ซอยประชาราษฎร์ 33,35 32,000 - 47,000
344 ซอยประชาราษฎร์ 36 30,000 - 47,000
345 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 11 43,000 - 47,000
346 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 15 34,000 - 47,000
347 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 9 38,000 - 47,000
348 ซอยวงศ์สว่าง 6 อินทรานุสรณ์ 34,000 - 47,000
349 ซอยศรีย่าน 1 26,000 - 47,000
350 ซอยศรีย่าน 2 34,000 - 47,000
351 ซอยสามเสน 13 43,000 - 47,000
352 ซอยสุกัญญกิจ 34,000 - 47,000
353 ซอยกรองใจ 43,000
354 ซอยจารุวัสตร 38,000 - 43,000
355 ซอยประชาราษฎร์ 3 43,000
356 ซอยประชาราษฎร์ 37 17,000 - 43,000
357 ซอยประชาราษฎร์ 40/1 36,000 - 43,000
358 ซอยประชาราษฎร์ 42 34,000 - 43,000
359 ซอยประชาราษฎร์ 44 32,000 - 43,000
360 ซอยประชาราษฎร์ 6 43,000
361 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 2 34,000 - 43,000
362 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 4 41,000 - 43,000
363 ซอยราชวิถี 19 43,000
364 ซอยวงศ์สว่าง 8 34,000 - 43,000
365 ซอยสามเสน 16 43,000
366 ซอยสามเสน 20 38,000 - 43,000
367 ซอยสามเสน 22 38,000 - 43,000
368 ซอยสามเสน 24 38,000 - 43,000
369 ซอยสามเสน 26 38,000 - 43,000
370 ซอยธ.ทหารไทย 34,000 - 41,000
371 ซอยเนติศึกษา 34,000 - 41,000
372 ซอยประชาราษฎร์ 50 41,000
373 ซอยประชาราษฎร์ 52 41,000
374 ซอยประชาราษฎร์สาย1 ซอย10 26,000 - 41,000
375 ซอยสะพานขาว 34,000 - 41,000
376 ซอยประชาราษฎร์ 9 34,000 - 38,000
377 ซอยร่วมจิตต์ 2,3 26,000 - 38,000
378 ซอยวงศ์สว่าง 21 26,000 - 38,000
379 ซอยสามเสน 30 34,000 - 38,000
380 ซอยสุวรรณคดี 1 32,000 - 38,000
381 ซอยสุวรรณคดี 2 32,000 - 38,000
382 ซอยสุวรรณคดี 3 35,000 - 38,000
383 ซอยโชติวัฒน์ 21,000 - 36,000
384 ซอยธนลาภ 1 8,500 - 36,000
385 ซอยธนลาภ 3 36,000
386 ซอยธนลาภ 5 36,000
387 ซอยประชาชื่น 32 36,000
388 ซอยประชาชื่น 33 36,000
389 ซอยประชาชื่น 34 36,000
390 ซอยประชาชื่น 39 26,000 - 36,000
391 ซอยประชาราษฎร์ 40 34,000 - 36,000
392 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 6 36,000
393 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 8 36,000
394 ซอยกานต์ประภา 34,000 - 35,000
395 ซอยเทวรัตน์ 2,3 34,000
396 ซอยประชาราษฎร์ 25 34,000
397 ซอยประชาราษฎร์ 27 24,000 - 34,000
398 ซอยประชาราษฎร์ 56 26,000 - 34,000
399 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 13 34,000
400 ซอยโรงเรียนเซนต์จอนออฟอาร์ต 30,000 - 34,000
401 ซอยวงศ์สว่าง 11 (วัดน้อย) 26,000 - 34,000
402 ซอยสามเสน 15 34,000
403 ซอยสามเสน 17 34,000
404 ซอยสามเสน 32 34,000
405 ซอยกิตติวานิช 32,000
406 ซอยดุลศิริ 32,000
407 ซอยประชาชื่น 38 21,000 - 32,000
408 ซอยประชาชื่น 40 26,000 - 32,000
409 ซอยประชาชื่น 41 26,000 - 32,000
410 ซอยประชาชื่น 42 26,000 - 32,000
411 ซอยประชาชื่น 43 24,000 - 32,000
412 ซอยประชาชื่น 44 26,000 - 32,000
413 ซอยประชาชื่น 45 32,000
414 ซอยประชาชื่น 46 32,000
415 ซอยประชาราษฎร์ 38 32,000
416 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 32 26,000 - 32,000
417 ซอยพ่วงทรัพย์ 32,000
418 ซอยเจริญสุข 30,000
419 ซอยโชติสหาย 27,000 - 30,000
420 ซอยสวนฝรั่ง 26,000
421 ซอยสามเสน 23 21,000 - 26,000
422 หมู่บ้านทวีสุข 55,000 - 60,000
423 หมู่บ้านเทพนรินทร์ 60,000
424 หมู่บ้านพันระวี 60,000
425 หมู่บ้านร่มสุขวิลล่า 60,000
426 หมู่บ้านศรีกรุง 60,000
427 หมู่บ้านสุขเกษมวิลล่า 2 60,000
428 หมู่บ้านการ์เด้นเฮ้าส์ (ถนนนนทรีย์) 55,000
429 หมู่บ้านร่มสุข 55,000
430 หมู่บ้านศรีปราโมทย์ 51,000 - 55,000
431 หมู่บ้านแสงวิสุทธิ์ (ถนนนนทรีย์) 55,000
432 หมู่บ้านเจริญนิเวศน์ 51,000
433 หมู่บ้านชวนชื่น 51,000
434 หมู่บ้านนครไทย 38,000 - 51,000
435 หมู่บ้านนครหลวงไทย 2 51,000
436 หมู่บ้านนาวิน 51,000
437 หมู่บ้านปริยานนท์ 51,000
438 หมู่บ้านปาล์มวิลเลียม 47,000 - 51,000
439 หมู่บ้านพลอยไพลิน 51,000
440 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 51,000
441 หมู่บ้านลิ้นจี่ 51,000
442 หมู่บ้านศรีรัชดา 51,000
443 หมู่บ้านสุขสรรค์ (ซอยสรรค์สุข) 51,000
444 หมู่บ้านศรีไทยวิลล่า 47,000
445 หมู่บ้านสาธุประดิษฐ์ 47,000
446 หมู่บ้านจูนวิลล่า 43,000
447 หมู่บ้านร่มเย็น (ซอยเศตะพราหมณ์) 43,000
448 หมู่บ้านอยู่ดีทาวน์เฮ้าส์ 43,000
449 หมู่บ้านเอสตร้าโฮมไพรเวทพาร์ท 30,000
450 ซอยทางทั่วไป 30,000 - 85,000
451 ไม่ติดถนนไม่ติดซอย 6,000 - 68,000วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 19 ธ.ค. 2554 :12:11
5183-2011-CD-WEE
บ้านเดี่ยว ไม่ระบุขนาด : Project Information

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กรุงเทพ ฝั่งใต้
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตธนบุรี บางกอกใหญ่ คลองสาน ราษฏบูรณะ ทุ่งครุ

1 ถนนลาดหญ้า 68,000 - 150,000
2 ถนนเจริญนคร 50,000 - 130,000
3 ถนนประชาธิปก 34,000 - 130,000
4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 50,000 - 130,000
5 ถนนอินทรพิทักษ์ 43,000 - 130,000
6 ถนนเจริญรัถ 55,000 - 110,000
7 ถนนรัชดาภิเษก 34,000 - 110,000
8 ถนนกรุงธนบุรี 38,000 - 100,000
9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 51,000 - 100,000
10 ถนนท่าดินแดง 60,000 - 100,000
11 ถนนมไหสวรรค์ 85,000 - 100,000
12 ถนนสุขสวัสดิ์ 34,000 - 100,000
13 ถนนอิสรภาพ 26,000 - 100,000
14 ถนนเพชรเกษม 30,000 - 85,000
15 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 60,000 - 85,000
16 ถนนเทอดไท 34,000 - 81,000
17 ถนนประชาอุทิศ 8,500 - 77,000
18 ถนนพญาไม้ 50,000 - 77,000
19 ถนนพระรามที่ 2 51,000 - 68,000
20 ถนนราษฎร์บูรณะ 25,000 - 68,000
21 ถนนเชียงใหม่ 30,000 - 51,000
22 ถนนวุฒากาศ 34,000 - 51,000
23 ถนนอรุณอัมรินทร์ 38,000 - 51,000
24 ถนนตากสิน-เพชรเกษม 20,000 - 77,000
25 ถนนเทศบาลสาย 1 , 2 , 3 26,000 - 43,000
26 ถนนพุทธบูชา 13,000 - 43,000
27 ถนนวังเดิม 21,000 - 43,000
28 ถนนครุใน 14,000 - 30,000
29 ซอยหลังโรงภาพยนต์เฉลิมเกียรติ 85,000 - 100,000
30 ซอยประชาอุทิศ 29 26,000 - 77,000
31 ซอยลาดหญ้า 1 47,000 - 77,000
32 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 (พานิชย์ธนบุรี) 30,000 - 68,000
33 ซอยเจริญนคร 14 50,000 - 68,000
34 ซอยเจริญนคร 2 , 4 , 8 , 10 60,000 - 68,000
35 ซอยเจริญรัถ 4 30,000 - 68,000
36 ซอยธนบุรี 8 60,000 - 68,000
37 ซอยลาดหญ้า 6 55,000 - 68,000
38 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 30,000 - 68,000
39 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 (โกบ้อ) 30,000 - 68,000
40 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 30,000 - 68,000
41 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 30,000 - 68,000
42 ซอยอินทรพิทักษ์ 1 , 2 , 3 34,000 - 68,000
43 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 17 32,000 - 60,000
44 ซอยเจริญนคร 18 38,000 - 60,000
45 ซอยเจริญนคร 37 50,000 - 60,000
46 ซอยเจริญนคร 40 34,000 - 60,000
47 ซอยเจริญนคร 46 13,000 - 60,000
48 ซอยท่าดินแดง 11 51,000 - 60,000
49 ซอยท่าดินแดง 13 38,000 - 60,000
50 ซอยวัดหิรัญรูจี 26,000 - 60,000
51 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ราษฎร์พัฒนา 1) 43,000 - 60,000
52 ซอยอุทัย 43,000 - 60,000
53 ซอยเจริญนคร 24 38,000 - 55,000
54 ซอยเจริญนคร 28 26,000 - 55,000
55 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 , 9 , 11 47,000 - 55,000
56 ซอยรัชดาภิเษก 7/1 30,000 - 51,000
57 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 26,000 - 51,000
58 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 (วัดสุทธาราม) 26,000 - 51,000
59 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 27,000 - 51,000
60 ซอยสุทธิศึกษา 43,000 - 51,000
61 ซอยอิสรภาพ 5 30,000 - 51,000
62 ซอยท่าดินแดง 1,3,5,7 34,000 - 47,000
63 ซอยท่าดินแดง 6,8,10 43,000 - 47,000
64 ซอยประชาอุทิศ 31 20,000 - 47,000
65 ซอยข้างโรงจำนำ 26,000 - 43,000
66 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 (วัดดีดวด) 17,000 - 43,000
67 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 26,000 - 43,000
68 ซอยเทอดไท 1 , 2 , 3 , 5 , 7 21,000 - 43,000
69 ซอยเทอดไท 33 (วัดบางสะแก) 30,000 - 43,000
70 ซอยเพชรเกษม 4 34,000 - 43,000
71 ซอยรัชดาภิเษก 13 34,000 - 43,000
72 ซอยวัดโพธิ์สามต้น 30,000 - 43,000
73 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10,12 ,14 30,000 - 43,000
74 ซอยอิสรภาพ 15 (สรภ.สมเด็จเจ้าพระยา) 26,000 - 43,000
75 ซอยอิสรภาพ 21(ซ.วัดสังขจาย) 17,000 - 43,000
76 ซอยราษฎร์บูรณะ 5 , 7 , 9,18 21,000 - 42,000
77 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 (วัดท่าพระ) 9,000 - 38,000
78 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 13,000 - 38,000
79 ซอยวัดกัลยา 26,000 - 38,000
80 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 44 34,000 - 38,000
81 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 25,000 - 38,000
82 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 26,000 - 38,000
83 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 (วัดสน) 21,000 - 38,000
84 ซอยสุขสวัสดิ์ 7 , 9 32,000 - 38,000
85 ซอยประชาอุทิศ 17 17,000 - 34,000
86 ซอยประชาอุทิศ 2 30,000 - 34,000
87 ซอยประชาอุทิศ 21 15,000 - 34,000
88 ซอยประชาอุทิศ 33 (วิเชียร) 17,000 - 34,000
89 ซอยประชาอุทิศ 45 17,000 - 34,000
90 ซอยประชาอุทิศ 5 30,000 - 34,000
91 ซอยวัดบุปผาราม 26,000 - 34,000
92 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 21,000 - 34,000
93 ซอยสุขสวัสดิ์ 25 26,000 - 34,000
94 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 21,000 - 34,000
95 ซอยจัดสรร (ถนนราษฎร์บูรณะ) 26,000 - 30,000
96 ซอยประชาอุทิศ 39 20,000 - 30,000
97 ซอยประชาอุทิศ 54 17,000 - 26,000
98 ซอยประชาอุทิศ 59 , 61 17,000 - 26,000
99 ซอยประชาอุทิศ 69 15,000 - 26,000
100 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ 21,000 - 26,000
101 ซอยสุขสวัสดิ์ 62 18,000 - 26,000
102 ซอยประชาอุทิศ 75 17,000 - 21,000
103 ซอยประชาอุทิศ 79 17,000 - 21,000
104 ซอยประชาอุทิศ 76 10,000 - 17,000
105 ซอยสุขสวัสดิ์ 64 (ขวัญใจ) 11,000 - 17,000
106 ซอยประชาอุทิศ 93 (สถานีตำรวจทุ่งครุ) 17,000
107 ซอยสะพานเหลือง 47,000 - 60,000
108 หมู่บ้านสุขเกษมวิลล่า (ซอยเจริญนคร 40) 43,000 - 60,000
109 หมู่บ้านรวมพล (ถนนรัชดาภิเษก) 34,000 - 51,000
110 หมู่บ้านภัทราวิลล่า (ถนนรัชดาภิเษก) 34,000 - 43,000
111 หมู่บ้านศิวาลัย 34,000 - 43,000
112 หมู่บ้านดีพร้อม 30,000 - 38,000
113 หมู่บ้านประชาสุข 26,000 - 34,000
114 หมู่บ้านเบสส์แลนด์วิลล่า 21,000 - 30,000
115 หมู่บ้านสุขสวัสดิ์สวนธน 17,000 - 26,000
116 หมู่บ้านสินทวีสวนธน 15,000 - 26,000
117 หมู่บ้านชมทรัพย์ 17,000 - 19,000
118 หมู่บ้านทัศนีย์นิเวศน์ 13,000 - 17,000
119 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์วิลล่า 9,000 - 17,000
120 หมู่บ้านรัชดาวัลย์พริวิเลท (ซอยประชาอุทิศ 115) 11,000 - 15,000
121 หมู่บ้านพรชัยวิลล่า (ซอยธนบุรี 6) 51000
122 หมู่บ้านเชาวลิตร (ซอยเจริญนคร 40) 43000
123 หมู่บ้านศิขรินทร์ 34000
124 หมู่บ้านประชาสุขซิตี้ 26000
125 หมู่บ้านรัชดาสวนธน 26000
126 หมู่บ้านสวนธนวิลเลจ 26000
127 หมู่บ้านแกรนด์โฮมวิลเลจล์ 21000
128 หมู่บ้านบุรีรมย์ 21000
129 หมู่บ้านนริศรา (ถนนประชาอุทิศ) 17000
130 หมู่บ้านศิริจันทร์ 1 17000
131 หมู่บ้านสินบดีพาร์ค 17000
132 หมู่บ้านนิวเซ็นจูรี่ (ซอยสุขสวัสดิ์ 64 - 66) 15000
133 หมู่บ้านลัลลี่วิล 15000
134 หมู่บ้านศิริจันทร์ 2 15000
135 ซอยทางทั่วไป 9,000 - 100,000
136 ที่ดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 2,000 - 20,000วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 19 ธ.ค. 2554 :12:01
บูทิคคอนโด เลอริช รัชดา-สุทธิสาร5183-2011-CD-WEE
Condo ไม่ระบุพื้นที่ : Project Information
บูทิคคอนโด เลอริช รัชดา-สุทธิสาร

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กรุงเทพ ตอนเหนือ
ตั้งโครงการ : ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (ปากซอยถนอมจิต) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ประมาณ 200 เมตร

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สไตล์ Modern Contemporary สูง 9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

เนื้อที่โครงการ : ประมาณ 2 งาน 14.3 ตร.ว.

ประเภทห้อง : Studio และ 1-2 ห้องนอน

พื้นที่ใช้สอย : 23.5-55 ตร.ม.

จำนวนห้อง : 79 ยูนิต

คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ : กลางปี พ.ศ. 2554

ราคาเริ่มต้น : 1,490,000-3,900,000 บาท

เจ้าของโครงการ : บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด


วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 19 ธ.ค. 2554 :10:10
5182-2011-CD-WEE
Condo ไม่ระบุพื้นที่ : Project Information

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ภาคกลาง

THE ENERGY บ้านราชประสงค์
เขย่าวงการอสังหาฯ ครั้งแรกในไทย เปิดตัว
"ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน" คอนโดพร้อมอยู่ติดทะเล
คอนเซ็ปต์ใหม่
จ่ายส่วนกลางปีแรกครั้งเดียว
พร้อมฟรีสมาชิกสปอร์ตคอมเพล็กซ์
ตลอดชีพ ในราคาเริ่มต้น 1.8 ล้าน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่
"ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน" The Energy Hua Hin) คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ติดทะเล ด้วยข้อเสนอใหม่ครั้งแรกในไทย
จ่ายค่าส่วนกลางปีแรก ครั้งเดียว พร้อมThe Energy Point เพื่อเลือกรับบริการฟรีในโครงการได้ทุกปี
และได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกสปอร์ตคอมเพล็กซ์ฟรีตลอดชีพ ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.8 ล้านบาท
โครงการ "ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน" มีจุดเด่นด้านสิทธิประโยชน์ที่แตกต่าง พร้อมทำเลที่ตั้งที่อยู่ติดชายหาดส่วนตัว
บนพื้นที่รวมประมาณ 130 ไร่โดยมีพื้นที่ส่วนกลางที่เปิดโล่งมากถึง 95 ไร่ คิดเป็น 73% ของโครงการ
ตกแต่งครบทุกห้องพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่ทำให้ที่นี่เป็นบ้านที่เติมเต็มพลังชีวิต
ไม่รู้จบได้อย่างแท้จริง เช่น โรงแรมระดับห้าดาว และThe Energy Complex สปอร์ตเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่
และฟิตเนสครบวงจรขนาด 10,000 ตารางเมตร สำหรับกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สควอช โบว์ลิ่ง เทนนิส แบดมินตัน
บาสเกตบอล ฟุตซอล จ็อกกิ้ง สนุกเกอร์ สระว่ายน้ำระบบโอโซนขนาดใหญ่


by Baan Rajprasong


สภาพ นายมณเฑียร อินทร์น้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด กล่าวว่า
"บริษัทฯเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน (The Energy Hua Hin)
ที่โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ครั้งแรกในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยวิธีการบริหารจัดการค่าส่วนกลางแนวใหม่
จ่ายปีแรก เพียงครั้งเดียว โดยเก็บค่าส่วนกลางกับเงินกองทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวและนำไปรวมกับเงินที่ทางบริษัทฯ
จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง และนำไปจัดตั้งเป็นเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุด และให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ที่เป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนมืออาชีพ เข้ามาบริหารจัดการการลงทุน
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางในแต่ละปี"

พบกับงานเปิดตัวโครงการ "ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน" พร้อมชมห้องตัวอย่างและจองได้
วันที่ 19-25 ธันวาคมนี้ ที่สยามพารากอน ชั้น M ลาน Hall Of Fame


วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 18 ธ.ค. 2554 :20:58
คอนโด เดอะ ซิลค์ พหลโยธิน อารีย์ 22115-CD-MW-COK-*
Condo 41-100 ตรม. : ต้องการขาย (For Sale)
คอนโด เดอะ ซิลค์ พหลโยธิน อารีย์ 2

จังหวัด : กรุงเทพ เขตพญาไท
กรุงเทพ ตอนเหนือ
คอนโดใหม่ ซอยอารีย์
เนื้อที่ 45 ตร.เมตร กั้น 1 ห้องนอนพร้อมแอร์
ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ แต่มีครัวบิวท์อินให้ มากับโครงการ
มีสระว่ายน้ำ,ฟิตเนส ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์

ราคา 4.5 ล้านบาท
(ค่าโอนคนละครึ่ง)


The Silk Aree 2 (Soi Aree 2, Phahonyothin 7, Phayathai)

6 th Floor

45 Sq.M. one bedroom

Facitlity: Swimming pool, finess,
Sauna @ Steam bath,
Shuttle car, car park
and 24hrs security.


สภาพ ห้องอยู่ด้านหลังไม่ติดถนน วิวสวน


พึ่งสร้างเสร็จ ยังไม่มีใครเข้าอยู่


วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 18 ธ.ค. 2554 :11:21
ขาย / เช่า บ้านเดี่ยว ม.มัณฑนา (อ่อนนุช-วงแหวน)5158-SH-TK-NON-*
บ้านเดี่ยว ไม่ระบุขนาด : ขาย/ให้เช่า
ขาย / เช่า บ้านเดี่ยว ม.มัณฑนา (อ่อนนุช-วงแหวน)

จังหวัด : กรุงเทพ เขตประเวศ
กทม.ฝั่งตะวันออก


ขายหรือให้เช่า บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ม.มัณฑนา (อ่อนนุช-วงแหวน) พื้นที่ 67.5 ตรว. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถได้ 2 คัน มีเฟอร์นิเจอร์ครบ


สภาพแวดล้อมดี บรรยากาศร่มรื่น มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. มีสโมสร, สระว่ายน้ำ, สนามเด็กเล่น


ใกล้ทางด่วนและวงแหวนกาญจนาภิเษก ใกล้ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ


ราคาขาย 5,500,000 บาท

ราคาเช่า 35,000 บาท


(มัดจำ 2 เดือน + ล่วงหน้า 1 เดือน)
วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 17 ธ.ค. 2554 :13:25
ปภาวรินท์ สวนสามพราน5181-2011-SH-WEE
บ้านเดี่ยว ไม่ระบุขนาด : Project Information
ปภาวรินท์ สวนสามพราน

จังหวัด : นครปฐม
ภาคกลาง
"ปภาวรินท์ สวนสามพราน
บ้านสวนชานเมืองที่ผสมผสานธรรมชาติกับที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว
และทันสมัยภายใต้ธรรมชาติบริสุทธิ์ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

ปภาวรินท์ สวนสามพราน ได้เลือกทำเลที่เหมาะที่สุด
ที่อยู่ใจกลางแหล่งพักผ่อนธรรมชาติหลายแห่งไม่ ว่าเป็น สวนสามพราน สนามกอล์ฟ พุทธมณฑล
ที่สำคัญแม่น้ำท่าจีนที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถพักผ่อนได้อย่างมีความสุข ภายใต้โอโซนอันบริสุทธิ์"

วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 17 ธ.ค. 2554 :09:58
5180-2011-SH-WEE
บ้านเดี่ยว 71-100 ตรว. : ต้องการขาย (For Sale)

จังหวัด : สระบุรี
ภาคกลาง
หมู่บ้านธาราฟ้าใส พหลโยธิน เมืองสระบุรี สระบุรี
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 50 ตรว
ขาย 2.5 ล้านวันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 17 ธ.ค. 2554 :09:45
ให้เช่าห้องชุด ฮิพ ตามสิน คอนโดมิเนียม (Hive Taksin Condominium) - คลองสาน5179-CD-TK-NON
Condo ไม่ระบุพื้นที่ : ให้เช่า (For Rent)
ให้เช่าห้องชุด ฮิพ ตามสิน คอนโดมิเนียม (Hive Taksin Condominium) - คลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพ เขตคลองสาน
กรุงเทพ ตอนกลาง (CBD)ให้เช่าห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ฮิพ ตากสิน คอนโดมิเนียม ขนาดห้อง 42 ตรม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ


ทำเลดี เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรพไฟฟ้า BTS ตากสิน, ม.ราชภัฏธนบุรี, ห้างเดอะมอลล์ ท่าพระ


ราคาเช่า 25,000 บาท / เดือน

(มัดจำ 2 เดือน + ล่วงหน้า 1 เดือน)


วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 15 ธ.ค. 2554 :20:05
ให้เช่า ศุำภาลัย ซิตี้โฮม - รัชดา ซอย 10  (Supalai City Home)5178-CD-TK-NON
Condo ไม่ระบุพื้นที่ : ให้เช่า (For Rent)
ให้เช่า ศุำภาลัย ซิตี้โฮม - รัชดา ซอย 10 (Supalai City Home)

จังหวัด : กรุงเทพ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ ตอนเหนือให้เช่า ศุภาลัย ซิตี้โฮม ขนาดห้อง 80 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ เข้าอยู่ได้เลย


ทำเลดี เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ห้างสรรพสินค้า และศูนย์วัฒนธรรม ห่างจากสถานีห้วยขวางประมาณ 700 ม.


ราคาเช่า 20,000 บาท / เดือน

(มัดจำ 2 เดือน + ล่วงหน้า 1 เดือน)
วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 15 ธ.ค. 2554 :19:52
ให้เช่า ผาสุขเพลส คอนโดมิเนียม ซอยอารีย์สัมพันธ์ 35177-CD-TK-NON
Condo ไม่ระบุพื้นที่ : ให้เช่า (For Rent)
ให้เช่า ผาสุขเพลส คอนโดมิเนียม ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กรุงเทพ ตอนเหนือให้เช่าคอนโดมิเนียมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ผาสุขเพลส ขนาดห้อง 72 ตรม.
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีที่จอดรถส่วนตัว 1 ที่

ทำเลดี เดินทางสะดวก ใกล้สถานที่ราชการ สถานศึกษา โีรงพยาบาล ตลาด ร้านค้าและร้านอาหาร สามารถเข้าออกได้หลายทาง


ราคาเช่า 25,000 บาท / เดือน

(มัดจำ 2 เดือน + ล่วงหน้า 1 เดือน)

วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 15 ธ.ค. 2554 :19:41
ให้เช่าคอนโดมิเนียม ศุภาลัย พรีเมียร์ - รัชดา-นราธิวาส-สาทร (Supalai Premier)5176-CD-TK-NON
Condo ไม่ระบุพื้นที่ : ให้เช่า (For Rent)
ให้เช่าคอนโดมิเนียม ศุภาลัย พรีเมียร์ - รัชดา-นราธิวาส-สาทร (Supalai Premier)

จังหวัด : กรุงเทพ เขตยานนาวา
กรุงเทพ ตอนกลาง (CBD)ให้เช่า ศุภาลัย พรีเมียร์ คอนโดมิเนียม ขนาดห้อง 52.5 ตรม.
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน เฟอร์ินิเจอใหม่ครบชุด พร้อมเข้าอยู่ได้เลย


ภายในโครงการมี สระว่ายน้ำ ฟิตเนสและสวนหย่อมสำหรับนั่งเล่นหรือพักผ่อน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.


ราคาเช่า 19,000 บาท / เดือน

(มัดจำ 2 เดือน + ล่วงหน้า 1 เดือน)
วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 15 ธ.ค. 2554 :19:22
5175-2011-SH-WEE
ที่ดิน 201-400 ตรว. : Project Information

จังหวัด : นครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเดอะเวนิส พาร์ค( The Vanich Park) ของกลุ่มคลังคาซ่า จะเปิดโครงการใหม่ทำเลทอง ริมถนนมิตรภาพ เยื้องสำนักงานขนส่งจังหวัด นครราชสีมาแห่งที่ 1 เขตเทศบาลนครราชสีมา บนเนื้อที่ 130 ไร่ รวม 600 ยูนิต กว่า 2,000 ล้านบาท
สภาพ นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ กรรมการบริหาร บริษัท คลังคาซ่า จำกัด ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรรายใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้ยอดขายบ้านโครงการ “นีโอ ปาร์ค”Neo Park และ “ เดอะ เวนิส พาร์ค ” Vanich Park ของ บริษัท คลังคาซ่า พุ่งสูงเพิ่มขึ้นถึง 800% จากภาวะปกติโดยเฉลี่ยขายบ้านได้เดือนละ 1 หลัง แต่ในช่วงแค่ 10 วันของเดือน พ.ย. ที่ผ่านมามียอดขายมากถึง 8 หลัง

วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 15 ธ.ค. 2554 :16:40
5174-2011-RT-WEE
Retail Space : Project Information

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กทม.ฝั่งตะวันออก
ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์แหล่งรวมอาหารที่ใหญ่ที่สุด..ย่านบางกะปิ ภายใต้บรรยากาศที่เย็นสบาย ในราคายุติธรรม

มีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน พร้อมด้วยอาหารอิสลามให้บริการมากกว่า 6 ร้านค้า

มั่นใจ..ในคุณภาพอาหารด้วยการตรวจสารปนเปื้อนของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร และภาชนะใส่อาหารได้ผ่านการล้างและอบฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี
มั่นใจด้านความปลอดภัย ด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด

การคมนาคมสะดวก เป็นจุดต่อรถหลายเส้นทาง รวมทั้งเป็นต้นสายของรถตู้และรถสองแถว กว่า 20 วิน

สภาพ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ มีพื้นที่ภายในกว่า 15,000 ตารางเมตร เป็นแหล่งความสุขมิติใหม่ ให้คุณช้อปปิ้งอย่างสบายได้ทั้งแฟชั่นและไอที

ตลาดขนาดใหญ่ กว่า 300 แผงค้า การันตีด้วยรางวัล "ตลาดสดดีเด่น" ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน

มีสินค้าให้เลือกครบ สะอาด สดใหม่ ทุกวัน

มั่นใจในคุณภาพสินค้า ด้วยบริการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อีกทั้งเครื่องชั่งทุกเครื่องผ่านการตรวจสอบจากกรมการค้าภายใน
ลานจอดรถกว้างขวาง สะดวก สบาย มีรถเข็นไว้คอยบริการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

การคมนาคมสะดวก รายล้อมด้วยโครงการที่พักอาศัย ใจกลางแหล่งธุรกิจย่านบางกะปิ

กลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 38 ปี ชื่อของ " แฮปปี้แลนด์ " เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2516 จากธุรกิจสวนสนุกบนพื้นที่ 20 ไร่ ย่านบางกะปิ และพื้นที่อีก 60 ไร่ ที่ต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์การค้า ตลาดสด และอาคารพาณิชย์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง จากนั้น บริษัท ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการจัดสรรเพื่อขาย และพัฒนาศูนย์การค้า ตลาดสด ศูนย์อาหาร อาคารเพื่อพักอาศัย พื้นที่ให้เช่า ตราบจนปัจจุบัน ลักษณะกิจการเป็นทั้งโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายและเช่า รวมถึงพื้นที่เช่าสำหรับประกอบการค้า

บริษัท ฯ มีแผนพัฒนาโครงการเพื่อขายและเช่า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต สร้างสรรค์สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ที่พนักงานและคู่ค้าร่วมงานกันอย่างมีความสุข


โฮมออฟฟิศหรู สไตล์โมเดิร์น ทรอปิคอล คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด บนสุดยอดทำเลศักยภาพ ติดถนนหลักถึง 120 เมตร สนองตอบทุกการใช้งานทางธุรกิจและชีวิตส่วนตัวด้วยพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 200 ตร.ม. /// ที่ตั้งโครงการ อ่อนนุช – วงแหวน /// ราคาเริ่มต้น 6.5 ล้านบาท
180 ํ Bangpu Beach Houseบ้าน…ที่อยู่แล้วเหมือนได้พักผ่อนตลอดทั้ง 365 วัน เพียงไม่กี่ก้าว คุณก็สามารถสัมผัสกับวิวทะเลกว้าง 180 องศา ได้ทุกวันที่สะพานชมวิว /// ที่ตั้งโครงการ บางปู ถนนสุขุมวิท /// ราคาเริ่มต้น 2.9 ล้านบาท
Grandville Urbanistทาวน์โฮมใหม่ 3 ชั้น ภายใต้แนวคิด New Ideal for Urban Living ที่เน้นการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัย แบบ Urban Community Environment โดยผสานฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตในสังคมเมือง และการอยู่อาศัยร่วมกันของชุมชน..อย่างลงตัว /// ที่ตั้งโครงการ ลาดพร้าว 101 /// ราคาเริ่มต้น 3.29 ล้านบาท
บ้านสวนแหลมทอง เอ็กซ์ตร้าทาวน์โฮม..ดีไซน์ใหม่ สไตล์โมเดิร์น เพิ่มความชุ่มชื้น..ของชีวิต ด้วยสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ ให้คุณใกล้ชิดธรรมชาติ..กว่าที่เคย /// ที่ตั้งโครงการ รังสิต-นวนคร /// ราคาเริ่มต้น 1.4 ล้านบาท

บ้านสวนแหลมทอง รังสิต 2 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 63 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 91 ล้านบาท ถนนพหลโยธิน กม.46.5 นวนคร อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2550 H.Cape (เฟส 1) โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น จำนวน 36 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 235 ล้านบาท ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช-วงแหวน) กรุงเทพฯ ติดถนนวงแหวนรอบนอก (ฝั่งตะวันออก)
ปี พ.ศ. 2549 บ้านสวนแหลมทอง รังสิต 1 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 18 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 26 ล้านบาท ถนนพหลโยธิน กม.46.5 นวนคร อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2549 แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้ารวมแฟชั่นและไอที ด้วยพื้นที่ภายในกว่า 15,000 ตารางเมตร ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2546 แฮปปี้แลนด์ แกรนด์ วิลล์ ลาดพร้าว ทาวน์โฮม 3 ชั้น 6 ระดับ จำนวน 251 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,010 ล้านบาท ลาดพร้าว 101 บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2543 ตลาดกลางแฮปปี้แลนด์ ตลาดสดขนาดใหญ่ จำนวน 456 แผงค้า มูลค่างานก่อสร้าง 50 ล้านบาท ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2537 แหลมทอง กรีนเพลส อาคารชุด 5 ชั้น จำนวน 204 ยูนิต มูลค่างานก่อสร้าง 40 ล้านบาท ถนนพหลโยธิน กม.46.5 นวนคร อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2536 แฮปปี้แลนด์ วิลล์ ลาซาล ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 6 ระดับ จำนวน 490 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,300 ล้านบาท ถนนสุขุมวิท 105 ซอยลาซาล 32 บางนา กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2536 สาทรแฮปปี้แลนด์ ทาวเวอร์ อาคารชุด 19 ชั้น จำนวน 135 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 320 ล้านบาท ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2535 ปากน้ำโฮมทาวน์ ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น จำนวน 28 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 55 ล้านบาท ปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2534 บ้านสวนแหลมทองรังสิต ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 290 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 230 ล้านบาท ถนนพหลโยธิน กม.46.5 นวนคร อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2532 แฮปปี้แลนด์ ทวินคอนโด อาคารชุด 5 ชั้น จำนวน 107 ยูนิต อาคารชุด 9 ชั้น จำนวน 160 ยูนิต ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2532 บ้านสวนแหลมทอง 5 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น จำนวน 80 ยูนิต ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2531 แฮปปี้แลนด์ แมนชั่น อาคารสูง 12 ชั้น จำนวน 160 ยูนิต มูลค่างานก่อสร้าง 65 ล้านบาท ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2531 แฟลต แฮปปี้แลนด์ อาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 95 ยูนิต ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2522 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์และตลาดสดแฮปปี้แลนด์ ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2522 อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น จำนวน 500 ยูนิต ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2516 สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2516 หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2515 บ้านสวนแหลมทอง 2 (พัฒนาการ) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 280 ยูนิต ซอยพัฒนาการ 28 สวนหลวง กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2514 โครงการบ้านเดี่ยว ซอยเจริญใจ เอกมัย กรุงเทพ ฯ
ปี พ.ศ. 2512 โครงการบ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ซอยร่วมฤดี 3 ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ


http://www.happyland.co.th

วันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 15 ธ.ค. 2554 :16:29
5173-2011-CD-WEE
Condo <40 ตรม. : ให้เช่า (For Rent)

จังหวัด : กทมฯ ไม่ระบุเขต/อำเภอ
กทม.ฝั่งตะวันออก
ขายหรือให้เช่า คอนโดบ้านสุขุมวิท77 อ่อนนุช17
เขตสวนหลวง 52 ตรม.
ขาย 950,000
เช่า 6,000 บาท/เดือนวันที่แก้ใขข้อมูลหลังสุด: 15 ธ.ค. 2554 :14:57
<< · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · >>